Bij een faillissement komen schuldeisers er vaak bekaaid af. Dat kun je zien als het risico van zaken doen, ténzij je failliete relatie vals speelt. Want dat hoef je niet te pikken.

Dit verhaal is het bizarre vervolg op een eerdere column. Kort samengevat: communicatiebureau Zo Goed Als Nieuw (ZGAN) was door de rechter veroordeeld tot het betalen van een openstaande vordering, maar liet het afweten. Hierop legde de deurwaarder beslag op hun bankrekeningen, waar frappant genoeg niks op stond. Frappant, omdat het bedrijf wel salarissen uitbetaalde. Tot bleek dat de medewerkers betaald kregen vanaf een andere bankrekening, en bij de schuldeisers alle alarmbellen afgingen; hier is iets niet in de haak. En dat klopte!

Totale schuld: ruim 350.000 euro

ZGAN is/was een BV met drie medewerkers. Als zo’n bedrijfje een schuld heeft van ruim 3,5 ton, dan hebben ze het bont gemaakt. De grootste schuldeiser is de belastingdienst, die bijna 295.000 euro te vorderen heeft. Voor een faillissementsaanvraag zijn twee schuldeisers nodig en in dit geval is de tweede partij een vorderingenloket, dat ‘maar’ 8000 euro heeft open staan.

In december kreeg ZGAN bericht dat hun faillissement door het vorderingenloket was aangevraagd. Zo’n kennisgeving gebeurt altijd in tweevoud, met een brief van de rechtbank en een oproepingsexploot van de deurwaarder. Ten tijde van de zitting bleek dat de brief van de rechtbank ongeopend retour was gekomen en dat de deurwaarder zijn exploot in de brievenbus had gestopt, omdat niemand de deur opendeed. De bestuurders van ZGAN waren ook niet ter zitting verschenen, waarop de rechter oordeelde dat ze wellicht van niks wisten en hij de zitting verdaagde. Er ging een tweede deurwaardersexploot uit, dit keer afgeleverd op het woonadres van de bestuurders.

Wat nou géén faillissement?!

Op de ochtend van de zitting was er telefonisch contact geweest tussen ZGAN en het vorderingenloket. Het loket had gebeld om te vragen of zij die ochtend aanwezig zouden zijn en ‘dat lag niet in de planning’. Ze wisten dus wel degelijk van de zitting en de procesadvocaat vertelde dit ook aan de rechter, die desondanks besloot te verdagen.

Toen de bestuurders van ZGAN ’s middags echter ter ore kwam dat het faillissement niet was uitgesproken, verschenen ze op hoge poten bij het vorderingenloket aan de deur. Waarom was het faillissement niet uitgesproken?!

Wat al enige tijd werd vermoed, werd hiermee bevestigd: zij hebben hier belang bij. Als snelle manier om hun schulden weg te poetsen.

Blind voor het gevaar

De bestuurders van ZGAN rekenen op het volgende scenario: Zodra de rechter hen failliet verklaart, willen ze met de curator om tafel en hem/haar een aanbod doen. ‘Beste curator, hier heb je x-duizend euro uit ons zuurverdiende privé vermogen. Voor dat bedrag willen we de handelsnaam overnemen, zodat we zaken kunnen blijven doen als ZGAN.’

Gaat de curator akkoord, dan kunnen (de meeste) schuldeisers naar hun geld fluiten. Maar als blijkt dat ZGAN schuldig is aan mismanagement, verandert de zaak. In dat geval kan de curator het privévermogen van de bestuurders aanspreken om de totale schuld te laten voldoen. En met het bewijzen van dat mismanagement lijkt het wel goed te komen:

  • Personeelsleden zijn betaald uit gelden van andere Bv’s.
  • ZGAN heeft de schijn van kredietwaardigheid gewekt door recentelijk te beloven om een deel van de vordering aan het vorderingenloket te betalen, wetend dat er ruim 3,5 ton schuld op hun BV rustte.
  • ZGAN verkocht een auto waar beslag op was gelegd door een andere deurwaarder, uit naam van weer andere schuldeisers. Dat is een strafbaar feit.

En ook de verhaalsmogelijkheden in privé zijn veelbelovend, want:

  • Er is vrij recent een hypotheek afgesloten op het bedrijfspand van ZGAN, met een van hun aandeelhouders als hypotheekverstrekker. Helaas voor deze aandeelhouder heeft hij zich in het verleden gedragen als feitelijk bestuurder, door (operationele) zaken van het bedrijf te behartigen. Zodoende kan hij ook als bestuurder worden behandeld, met alle financiële consequenties van dien.
  • Na het verontwaardigde bezoekje aan het vorderingenloket vertrokken de bestuurders in een luxe, nieuwe Jeep.
  • Aandeelhouder en bestuurder maken leuke reisjes naar verre landen.

De volgende ronde

Op 20 januari komt de zaak opnieuw voor de rechter. Als deze het faillissement uitspreekt, schiet iedereen uit de startblokken richting curator. Komen de bestuurders weg met hun afkoopsom, of kunnen de belastingdienst, gerechtsdeurwaarder en het vorderingenloket hun zaak presenteren?  Wordt vervolgd!

Rob de Haan is medeoprichter van Verkoopjevordering.nl. In zijn column beschrijft hij persoonlijke verhalen uit ons land tijdens de crisis. Waargebeurde ondernemersverhalen, waarin mensen en locaties onherkenbaar zijn gemaakt.