In het voorjaar van 2020 startten NVVK en Divosa de monitor Schuldhulpverlening in coronatijd. Deze monitor vormt een beeld van hoeveel financiële hulpvragen er tijdens de coronacrisis op gemeenten afkomen en in hoeverre gemeenten tijd en capaciteit hebben om hulp te bieden. Deze editie geeft inzicht in de situatie van mei en juni 2021.

In mei en juni 2021 waren er minder hulpvragen dan in mei en juni 2020. Dat is anders dan in maart en april van dit jaar. Toen zagen we een stijging in het aantal hulpvragen ten opzichte van dezelfde maanden in het jaar ervoor. Bij 1 op de 5 (juni) of 1 op de 6 hulpvragen (mei) vermoeden de respondenten een verband met de coronacrisis. Dat was ook zo in de 4 maanden ervoor.

Het overgrote deel van de respondenten geeft aan voldoende capaciteit te hebben voor een grote toename van hulpvragen. Of dit gaat gebeuren is de vraag. Zoals een respondent aangaf: ‘Het blijft spannend of de voorspelde toestroom wel of niet gaat komen’.

Bron: NVVK