Griekenland heeft vele jaren meer dan 110 procent van het BNP geleend en heeft daardoor een schuldenlast opgebouwd die onmogelijk kan worden afbetaald. Als iemand de bank 1.000 euro schuldig is, heeft hij een probleem. Is hij de bank 10 miljard euro schuldig is, dan heeft de bank een probleem. En de bank is, in dit geval, Europa.

Griekenland moet zichzelf failliet (insolvent) verklaren, net als Mexico, Ecuador, Rusland en Argentinië in het verleden hebben gedaan. De eurozone kan een Grieks “faillissement”, zonder veel problemen verdragen. Griekenland zou veel beter bij kas zitten als haar burgers gewoon belasting hadden betaald. De niet uit te bannen belastingfraude in Griekenland kost jaarlijks ruim 22 miljard euro. De Griekse belastingdienst is niet op geschillen uit.

Hij kijkt naar de gegevens in de aangiften; niet naar mogelijke achtergehouden informatie. En die is overvloedig. In het rijke noordelijke stadsdeel van Athene hebben bijvoorbeeld 324 huizenbezitters een zwembad bij hun huis aangegeven. De satellietfoto’s van Google Earth tonen de aanwezigheid van bijna 17.000 zwembaden.

De Europese banken hebben voor meer dan 150 miljard euro in Griekenland uitstaan. Banken buiten Europa leenden ‘slechts’ 18 miljard euro uit. De Grieken konden onverantwoord veel lenen, omdat de geldschieters hen onverantwoord veel wilden uitlenen. Als de banken en andere investeerders zorgvuldiger en strenger waren geweest, was de Griekse geldhonger nooit zo uit de hand gelopen.

De Griekse crisis is een gevolg van het falen van de bestuurders van financiële instellingen, hun commissarissen en toezichthouders. Nog steeds blijkt niets geleerd te zijn van de Amerikaanse huizenmarkt, waar iedere minimumloner met een tijdelijk contract geld voor een villa kon lenen. Niets is ook geleerd van de ellende die de handel in derivaten heeft veroorzaakt. Onbetrouwbare overheden konden op de internationale obligatiemarkt tegen zeer lage rente geld lenen. Een Europese kapitaalverstrekker die zijn geld in de Griekse valuta terug krijgt, wil een vergoeding voor het gevaar van waardedaling van de drachme. Met de invoering van de euro was dat risico weg en kon de rente omlaag. Het is volstrekt waanzinnig maar Griekenland werd door de financiële bestuurders vrijwel net zo solide beoordeeld als Duitsland.

Franse banken zijn met 55 miljard euro de grootste crediteur. Nummer twee is Zwitserland, met 47 miljard. De positie van Zwitserland is opvallend, want over een Zwitserse rol bij de redding van Griekenland hebben we nog niets gehoord. Op drie staan de Duitse banken, met een uitstaande Griekse schuld in de boeken ter waarde van 31 miljard euro. Nederland en het Verenigd Koninkrijk volgen op afstand met ieder 9 miljard euro aan Griekse schulden. Door nieuwe leningen aan Griekenland neemt de kredietwaardigheid van landen als Duitsland, Frankrijk en Nederland af en stijgt de rente die ze moeten betalen op hun eigen staatsschuld.

Kortom, Griekenland is noodlijdend omdat winstbeluste bankiers en industriëlen samen hebben gespannen met een corrupte elite. Door meer geld aan Griekenland te lenen doen de politici hun ogen dicht voor de waarheid en hopen tegen beter weten in op een wonder. Het is zinloos goed geld naar kwaad geld te gooien. De verwachting dat Griekenland zich volgens onze normen en waarden gaat gedragen is een loze gedachte. Er is in Griekenland een enorme rijke elite die zelf nu de verantwoordelijkheid voor hun eigen land moet nemen. Anders wil Turkije dat wel doen!!

Bron: www.creditexpo.nl