Het vergroten van de arbeidsparticipatie onder vrouwen kan tot $6000 miljard economische groei opleveren binnen de OESO-landen. Het dichten van de loonkloof levert nog eens $2000 miljard op. Dat blijkt uit de Women in Work Index van accountants- en adviesbureau PwC.

Nederland is vier plekken gestegen in de jaarlijkse index (van plek 23 naar 19). De index kijkt naar vijf arbeidsfactoren, waaronder de loonkloof en arbeidsparticipatie. De positieve stijging is te verklaren door het groeiende aandeel vrouwen op de arbeidsmarkt (75% in 2017) en de daling van het werkloosheidscijfer (6% in 2017). De loonkloof in Nederland is gedaald van 21% in 2000 naar 15% in 2017.

Toch ziet Jan Willem Velthuijsen, hoofdeconoom van PwC, dat het nog niet snel genoeg gaat. “Vrouwen op de werkvloer in alle OESO-landen zijn weliswaar steeds beter vertegenwoordigd. Maar de vooruitgang gaat langzaam en valt er nog veel winst te behalen. Wanneer de OESO-landen de arbeidsparticipatie van vrouwen vergroten tot het niveau van Zweden (81%) dan levert dat zo’n $6000 miljard aan economische groei op in het bruto binnenlands product. Wanneer alle landen de loonkloof tussen mannen en vrouwen zou dichten, dan komt daar nog eens $2000 miljard bij. Dat is ruim twee keer het Bruto Binnenlands Product van Nederland.”

Een van de redenen waarom de huidige situatie niet sneller verbetert is dat er heel weinig voortgang geboekt wordt met het aantal vrouwen in hoge posities in bedrijven en instellingen. Ook hebben veel organisaties moeite met diversiteit in beleid te integreren en de voorgenomen acties daadwerkelijk naar de praktijk te vertalen.

Zo’n 75% van de Nederlandse vrouwen participeert op de arbeidsmarkt. Voor mannen ligt dit cijfer op 84%, een gat van 9%. Dit is sterk gedaald ten opzichte van het jaar 2000, waar het gat nog uit 18% bestond. Ook de loonkloof is gedaald van 21%  naar 15% in 2017. Om dit gat verder te dichten is het van belang om bijvoorbeeld het gedeelde ouderschapsverlof verder uit te breiden. Nederland loopt hierin achter op vergelijkbare Europese landen. Het gat dichten zou potentieel zo’n $33,9 miljard aan economische groei opleveren. Wanneer we de arbeidsparticipatie verhogen tot het niveau in Zweden zou het BBP in Nederland met 15% ($139 miljard) kunnen stijgen.

Velthuijsen ziet meerdere aandachtspunten, maar de belangrijkste zijn dat “diversiteitsbeleid ook daadwerkelijk in lijn is met en geïmplementeerd is binnen de bedrijfsstrategie. Daarbij is het van groot belang dat de top van de organisatie verantwoording moet afleggen over de diversiteitscijfers en dat het dus ook goed gemeten moet worden.”

De Women in Work index is een jaarlijks onderzoek naar de vertegenwoordiging van vrouwen en de economische positie van vrouwen op de werkvloer binnen de 33 OESO-landen, uitgevoerd door PwC.

Bron: PwC