In 2009 bestaat de NVI 20-jaar. Een mooi moment om eens even stil te staan bij de relevantie van een goede incassopraktijk voor de nu zo zwaar geplaagde economie.

Geld moet rollen
Goede incasso is van levensbelang voor een vitale economie. Voor een goede economie is het noodzakelijk dat geld rolt en hoe sneller het rolt, hoe beter! Het betalingsgedrag van de gemiddelde Nederlander zou getypeerd kunnen worden als nogal nonchalant, waardoor bedrijven te lang op hun geld moesten wachten. Door sneller tot incasso over te gaan, kan de financiële positie van veel bedrijven aanzienlijk worden verbeterd.

Laat het over aan een professional
Bedrijven doen er goed aan om de invordering van hun openstaande facturen uit te besteden aan een specialist. Wet en regelgeving stellen steeds ingewikkeldere eisen.
Het is daarom verstandig om het proces al vroegtijdig uit te besteden zodat het gehele traject in 1 professionele hand ligt.

Essentieel daarbij is dat het proces wordt uitbesteed aan een gecertificeerd incassobureau. In Nederland is het helaas nog steeds zo dat iedereen zomaar een incassobureau kan beginnen. Het Keurmerk van de NVI brengt duidelijkheid.
Een gecertificeerd incassobureau onderscheidt zich door het gegarandeerd leveren van een hoge kwaliteit op een correcte werkwijze.

Voorkom problematische schulden
Tot slot is een goed en snel incassotraject het allerbeste middel om problematische schuldsituaties te voorkomen. Door snel te handelen wordt een opeenstapeling van schulden voorkomen. In de praktijk blijken mensen immers veelal hun schuldproblematiek te ontkennen. Zeker in deze tijd is het voorkomen van problematische schulden voor de hele samenleving van grote waarde.

De 20 lentes jonge NVI zal zich, juist in deze economisch onzekere tijden, sterk blijven maken voor een goede incassopraktijk. De NVI doet dit niet alleen in het belang van haar leden, maar vooral ook in het belang van de hele maatschappij!

In het kader van het 20 jarig jubileum van de NVI wordt op de 5e Credit Expo een debat gevoerd over de rol van de NVI in de komende jaren. Klik hier voor meer informatie

Bron: creditexpo.nl