Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) groeit, ondanks de recessie, nog steeds stevig door.

Bedrijven stellen in toenemende mate MVO-eisen aan elkaar. Hierdoor wordt MVO steeds vanzelfsprekender. Er ontstaat een MVO-kettingreactie die zelfs bedrijven tot ver voorbij de Nederlandse grens bereikt. Dit is één van de conclusies in het eerste trendrapport van MVO Nederland dat op 12 januari 2012 werd gepresenteerd.

Directeur Willem Lageweg van MVO Nederland tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van zijn organisatie: “De structurele krachten die MVO aanjagen worden sterker. Denk aan economische indicatoren als schaarste, de marktvraag naar MVO en de opstelling van kapitaalverschaffers. Ook de maatschappelijke verwachtingen van publiek, NGO’s en overheden nemen verder toe. Dit biedt bedrijven steeds meer kansen waarop met groeiende gretigheid wordt ingespeeld.”

Enkele belangrijke trends die de versnelling illustreren:

– Kostenbesparing is het belangrijkste motief voor MVO geworden. Deze ontwikkeling zet zich aangewakkerd door de recessie in 2012 naar verwachting krachtig door.
– Energiebesparing en duurzame energie staan bovenaan de MVO-agenda van bedrijven. Het is urgent, tastbaar, sluit aan bij maatschappelijke verwachtingen en het levert geld op. Ook grondstoffenschaarste wordt steeds vaker opgepakt als strategisch speerpunt.
– Steeds meer bedrijven pakken MVO op als manier om te innoveren en omzet te verhogen.
– Duurzaamheid is een basisverwachting van de consument. De consument verwacht simpelweg dat een bedrijf duurzaam produceert en hier open over communiceert.

Lageweg: “Ik zie drie belangrijke factoren die de versnelling kunnen bespoedigen: leiderschap, denken in kringlopen en sociale innovatie. Iedereen kan leiderschap tonen: van de directeur tot de mensen op de werkvloer. Het denken in kringlopen zal ervoor zorgen dat we geen afval meer produceren en veel zorgvuldiger met grondstoffen en materialen omgaan. En sociale innovatie leidt tot creatieve coalities en een veel grotere betrokkenheid van medewerkers. Als we deze drie factoren echt centraal gaan stellen, worden duurzaamheid en rechtvaardigheid de nieuwe motoren voor de Nederlandse economie.”

 

Bron: APS