Met de komst van de Vierde Witwasrichtlijn verscherpt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. De Nederlandse implementatie van deze Europese wetgeving wordt de komende maanden verwacht en dat heeft nogal wat voeten in de aarde voor de makelaars in Nederland. Gebrek aan expertise, resources en tijd zijn veelgehoorde zorgen. Het samenwerkingsverband tussen brancheorganisatie NVM, bedrijfsinformatiespecialist Graydon en ComplyNow moet het voor makelaars een stuk gemakkelijker, sneller en goedkoper gaan maken.

Het gaat economisch weer een stuk beter met de onroerend goed sector na een lange crisisperiode. Met de komst van de Vierde Anti-witwasrichtlijn gaat er wel een en ander voor ze veranderen. Deze Europese richtlijn is in mei 2015 door de Europese Raad en het Europese Parlement ondertekend. De implementatie in de Nederlandse wetgeving wordt in de loop van de komende maanden verwacht. De richtlijn is onderdeel van de welbekende Wwft, ofwel de “Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme” en heeft een behoorlijke impact op het dagelijkse werk van de makelaar.
Hoe verhoudt de Vierde Anti-witwasrichtlijn zich tot de makelaars in Nederland?
Annie van der Riet, directeur van het NVM-bureau vertelt hierover: ““Indien een NVM-makelaar bemiddelt bij de aan- of verkoop van onroerende zaken, dan is die verplicht om bij iedere opdracht een cliëntenonderzoek uit te voeren. Niet alleen naar de klant zelf, maar ook naar de wederpartij met wie de overeenkomst tot stand is gekomen. Kortom, de NVM-makelaar wordt verplicht een Due diligence onderzoek uit te voeren om er zeker van te zijn dat er geen geld witgewassen wordt of dat er een terroristische activiteit mee wordt gefinancierd. Mocht de makelaar vermoeden dat er iets niet in de haak is, dan moet de NVM- makelaar dit melden bij de daarvoor bestemde autoriteiten. Alle contante bedragen boven de 10.000 euro moeten daarnaast gemeld gaan worden bij de FIU.”

Makelaars die niet voldoen aan de nieuwe Wwft richtlijn mogen hoge boetes verwachten. Om er zeker van te zijn dat alles klopt, moet de makelaar een cliëntenonderzoek uitvoeren, die gestaafd wordt door een beleid die gemaakt is door een onafhankelijke Compliance Officer.

Hierdoor krijgt de makelaar een soort van poortwachtersrol. Ger Jaarsma voorzitter van de NVM: “Uiteraard is het goed dat we deze wetgeving implementeren. Het draagt bij aan onze kwaliteit als NVM-makelaar. Tenslotte willen wij allemaal bijdragen aan een veilig Nederland. Het betekent alleen wel veel meer werk, tijd en geld voor onze makelaars. Bovendien wordt er van de NVM-makelaar een expertise gevraagd, die de wat kleinere kantoren niet altijd in huis hebben. Wij als NVM zijn daarom op zoek gegaan naar een oplossing voor hen”

Wat betekent de overeenkomst voor NVM-makelaars?

De NVM is daarom een samenwerking aangegaan met Graydon en ComplyNow. Beiden partijen gaan makelaars helpen om risicofactoren inzichtelijk te maken en risicobeoordelingen te realiseren. Daarnaast bieden ze een applicatie om op eenvoudige en snelle wijze een cliëntenonderzoek te doen.

Mark Beekman is Managing Director bij Graydon Nederland. Hij legt uit dat een cliëntenonderzoek uit verschillende stappen stappen bestaat. “Allereerst moet je als makelaar een identificatie maken van de rechtspersonen en de Ultimate Beneficial Owners (UBO). Dit zijn de mensen die meer dan 25% aandelen in een bedrijf hebben en/of feitelijke zeggenschap hebben. Vervolgens moet je de informatie verifiëren. Zodra je dat gedaan hebt moet je een risico-georiënteerde benadering toepassen. Dan toets je bijvoorbeeld toetsen of iemand een politiek prominent persoon is (PEP). Daarnaast ben je verplicht om een monitoring te realiseren van de klant en wederpartij. Tot slot moet er een gedegen audit-trail aangelegd worden voor de dossiervorming. Dit alles samen vormt het cliëntenonderzoek. Vind je daarin iets ongebruikelijks, dan heb je een meldplicht bij de Financial Intelligence Unit.”

Felix Zonneveld, Accountmanager bij Graydon haakt daarop in: “Deze samenwerking maakt het voor NVM-makelaars allemaal een stuk makkelijker. Het borgt een snel en geautomatiseerd proces voor de Customer Due Diligence, met UBO-search en een compliance screening. Tevens kan er een huurdercheck worden gerealiseerd voor financiële bedrijfsinformatie en screenings van het gehele netwerk van de klant en wederpartij. Tot slot krijgen de makelaars een inkoopvoordeel op KvK-uitreksels. Dit alles maakt cliëntenonderzoek een stuk sneller, makkelijker en goedkoper voor de makelaar”.

Om de juiste kennis te borgen binnen de makelaardij is de NVM een samenwerking aangegaan met ComplyNow. Daniel Waknine is directeur van ComplyNow en legt uit hoe dit de begeleiding gaat borgen voor NVM-makelaars: “ComplyNow gaat voor de NVM-leden een handboek leveren alsmede een risicobeoordeling op maat. Verder kan ComplyNow werkzaamheden verrichten voor de verplichte compliance functie en de audits. Tot slot verzorgt ComplyNow trainingen zodat de makelaars volledig op de hoogte zijn van de verplichtingen ingevolge en de mogelijke gevolgen van het niet (juist) naleven van de Wwft.

Bron: Graydon