Iedere schuld begint met een betalingsachterstand, maar niet iedere betalingsachterstand loopt uit op een schuld. De scheidslijn tussen deze twee is dun en schulden sluipen erin voor je het doorhebt. Dit is niet alleen een probleem voor de schuldenaar, maar ook voor de crediteur. Waar er bij een betalingsachterstand nog zicht is op een snelle betaling, wordt dit bij schulden een stuk lastiger. Gelukkig heb je zelf ook invloed op de betaalsituatie van de klant. De klanthistorie nagaan én de huidige situatie onderzoeken helpt om openstaande rekeningen sneller betaald te krijgen. Dit zijn vragen om te stellen:

Hoe was het betaalgedrag van de klant voorheen?

Wanneer een klant betalingen heeft openstaan, kun je de historie van deze persoon nagaan. Is er vaker sprake van (te) late betalingen? Of is dit de eerste keer? Als het betaalgedrag van een klant jarenlang goed is, dan is een betalingsachterstand doorgaans geen onwil. Wanbetaling is bijna altijd een gevolg van bepaalde omstandigheden of gebeurtenissen. Graaf in dat geval eens wat dieper, want achter iedere schuld schuilt een verhaal.

Wat is er aan de hand?

Zorg ervoor dat je in contact komt met de klant, als er onverwachts betalingsachterstanden ontstaan. Als je weet wat er aan de hand is, kun je inspelen op de persoonlijke situatie. Wellicht is er sprake van een life-event als baanverlies, echtscheiding of overlijden van een dierbare. Dergelijke gebeurtenissen hebben vaak grote impact op financiële situaties. Op het moment dat een klant zich hiermee meldt, is het zaak om er op een zorgvuldige manier mee om te gaan.

Hoeveel kan de klant wel betalen?

Ga samen met de klant op zoek naar een oplossing en kijk wat er wel mogelijk is. Misschien kan de klant de volgende maand wel betalen en is een uitstel van de uiterlijke betaaldata een passende oplossing? Of wellicht help je de klant door hem de optie te bieden om in termijnen te betalen? Door met de klant mee te denken en flexibel te zijn, neem je stress weg. Bovendien is de betalingsachterstand nu slechts nog tijdelijk en dus makkelijk in te lopen.

Duurzame oplossing

Het vinden van een duurzame oplossing voor betalingsachterstanden is het meest ideaal voor zowel debiteur als crediteur. In veel gevallen kun je deze samen gemakkelijk vinden, maar soms heeft een klant hulp nodig die jouw organisatie niet kan bieden. Denk aan advies bij het aanvragen van de juiste toeslagen als bijvoorbeeld het inkomen wijzigt. Of begeleiding bij het op orde krijgen van de administratie. Als er sprake is van instabiele of onzekere levensomstandigheden, is het regelen van financiële zaken niet de hoogste prioriteit. Hulp van een derde kan dan erg gewenst zijn. Uiteraard heb je als ondernemer niets te maken met privésituaties, maar dit neemt niet weg dat je klanten op weg kunt helpen naar de juiste hulpinstantie.

Spin in het web

Schuldhulpverlening rondom betalingsachterstanden is ongetwijfeld een ver-van-je bed-show. Maar hoe mooi zou het zijn als je jouw klanten met één telefoontje richting een passende hulpinstantie kunt helpen? Nu is het vaak zo dat ik als deurwaarder fungeer als spin in het web. Als ik bij de deur sta met een openstaande vordering die op dat moment simpelweg niet betaald kan worden, ben ik degene die de weg weet in het domein van al die verschillende partijen. Alleen als ik aan de deur sta, zijn schulden vaak al zo hoogopgelopen dat een oplossing een stuk ingewikkelder wordt. Daarom zou het ontzettend mooi zijn als crediteuren zelf al het persoonlijke contact met de klant opzoeken. Je kunt niet afdwingen dat mensen hun rekeningen betalen of zorgen dat ze hun administratie op orde hebben, maar je kunt wel het gesprek aangaan en de juiste vragen stellen. Wellicht is dat voldoende om te voorkomen dat die paar betalingsachterstanden opstapelen en langzaam veranderen naar schulden. Zo voorkom je dat mensen in de problemen raken door die eerste betalingsachterstand én krijg je uiteindelijk eerder het geld waar je recht op hebt.

Bron: Credit Expo