De Vereniging Voor Credit Management (VVCM) heeft een nieuwe voorzitter: Martin W.M. van der Hoek. In de Algemene Ledenvergadering van 11 december 2013 is hij officieel benoemd. Martin van der Hoek is de opvolger van bestuurssecretaris Joop Tromp die, na het aftreden van Peter Meefout eerder dit jaar, de voorzittersfunctie tijdelijk waarnam.

Martin van der Hoek (66) heeft zijn sporen verdiend binnen het credit management en meer in het bijzonder in de kredietverzekeringssector. Eind oktober 2012 nam hij afscheid als directeur verzekeringstechniek bij Coface Nederland, na een loopbaan van 37 jaar die in 1975 startte bij de Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij (NCM, nu Atradius).

Sinds begin 2013 is hij voorzitter van het bestuur van STECIS, The Trade Credit Insurance and Surety Academy, opgericht in 2007 door ICISA. STECIS geeft training het gebied van kredietverzekering en borgtochten. ‘Vanaf de oprichting van de VVCM is Martin op verschillende vlakken betrokken geweest bij de vereniging. Hij heeft een groot netwerk en beschikt over uitgebreide bestuurlijke ervaring. Met recht een voorzitter waar we trots op mogen zijn’, aldus Joop Tromp.

‘Nadat ik tot mijn pensionering vorig jaar meer dan 20 jaar lid ben geweest van de VVCM, voel ik mij schatplichtig om iets terug te doen voor de vereniging’, stelt Martin van der Hoek. ‘De oprichting van de VVCM was een fantastisch initiatief om een vak dat te veel in de schaduw stond postuur te geven. En dat is gelukt. Mede door de VVCM-opleidingen heeft credit management een eigen status gekregen en is de functie van credit manager het niveau van debiteurenbeheerder of boekhouder ontstegen. Daarnaast is de VVCM een waardevol kennis- en nieuwsplatform voor alles wat met het vak te maken heeft, zowel voor de leden als voor de sponsoren. Samen met het bestuur wil ik de positie van de VVCM als brancheorganisatie voor alle credit managers en debiteurenbeheerders in Nederland de komende jaren verder versterken en uitbouwen.’

Klik hier voor een uitgebreid interview met Martin van der Hoek, gepubliceerd in vakblad De Credit Manager, nummer 2, jaargang 2013.

Bron: www.creditexpo.nl