Op 1 juli aanstaande treedt de Wet tot wijziging van de Wet collectieve afwikkeling massaschade in werking.

Curatoren kunnen hiermee faillissementen met grote aantallen schuldeisers veel sneller afwikkelen dan nu het geval is. Dat kan door in een faillissement gebruik te maken van de procedure in de Wet collectieve afhandeling massaschade: WCAM. Deze procedure maakt het mogelijk om een overeenkomst over de afwikkeling van een massaschade verbindend te laten verklaren voor de hele groep schuldeisers.

Met deze maatregel van minister Opstelten worden de vorderingen van elke schuldeiser niet langer individueel vastgesteld. Nu onderzoekt de curator elke claim afzonderlijk. Dat is bij de afwikkeling van een faillissement met vele duizenden vorderingen uiterst bewerkelijk, kostbaar en tijdrovend waardoor de liquidatie van de boedel zeer traag verloopt en schuldeisers langdurig op hun geld moeten wachten.

De wet introduceert ook andere maatregelen die moeten bijdragen aan een goede afwikkeling van massaschade, zoals de pre-processuele zitting waarin partijen de hulp van de rechter kunnen inroepen om te bespreken hoe de zaak het beste verder kan worden afgewikkeld. Kijk voor meer informatie over de op handen zijnde wetswijziging op www.eerstekamer.nl

Bron: Rijksoverheid.nl