Het gaat beter met Nederland en dat gaat vrijwel iedereen in 2017 merken. Ruim 90 procent van de mensen gaat er in 2017 op vooruit. De werkloosheid is deze maand op het laagste punt in vier jaar. Ouderen en uitkeringsgerechtigden dreigden minder te profiteren van het aantrekken van de economie. Het kabinet besteedt daarom 1,1 miljard euro aan de reparatie van hun koopkracht. Voor werkende ouders wordt de kinderopvang goedkoper. Jongeren vanaf 21 gaan vanaf 2017 richting een volwaardig loon. Daarnaast trekt het kabinet structureel 100 miljoen euro extra uit om de armoede onder kinderen te bestrijden.

Minister Asscher en staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schrijven dat vandaag in de beleidsagenda 2017 die met de begroting aan de Tweede Kamer is gestuurd.

Voor veel mensen zijn de crisisjaren zwaar geweest, financieel maar ook vanwege het gebrek aan zicht op verbetering. Gelukkig gaat het weer beter met de economie. De werkloosheid bevindt zich met 5,8 procent op het laagste percentage sinds het aantreden van het kabinet. Er werken 122 duizend extra werkenden sinds het begin van het jaar en de 45-plussers, die het lang extra lastig hadden, zien de laatste maanden hun kans op werk weer toenemen.

Ook zal vrijwel iedereen volgend jaar wat meer in de portemonnee hebben. Het kabinet hecht eraan dat iedereen merkt dat het beter gaat. In het voorjaar leek slechts 13 procent van de ouderen het wat ruimer te gaan krijgen. Nu het kabinet 1,1 miljard uittrekt voor de koopkracht van ouderen en uitkeringsgerechtigden gaat 78 procent van de ouderen en 95 procent van de uitkeringsgerechtigden erop vooruit.

Zo gaan ouderen minder belasting betalen. En stijgen de huur- en zorgtoeslag, hier profiteren de lage inkomens van. Voor werkende ouders wordt de kinderopvang goedkoper. Ouders met een laag inkomen krijgen financieel een extra steuntje doordat het kindgebonden budget stijgt voor het eerste en tweede kind. Om armoede onder kinderen te bestrijden trekt het kabinet structureel 100 miljoen uit. Dit geld gaat in natura via de gemeenten en fondsen als het jeugdcultuurfonds en stichting Jarige Job naar de kinderen die het nodig hebben, zodat schoolreisjes en sportlessen ook voor hen bereikbaar worden.

Ondanks de aantrekkende economie, is er nog veel te doen, zegt minister Asscher. Er zijn nog altijd teveel mensen werkloos. Om ieders arbeidskansen te verbeteren, gaat het UWV meer persoonlijke dienstverlening geven aan de mensen die dat nodig hebben. Het kabinet neemt maatregelen om het beschut werk binnen de gemeenten verder te versterken. Werkloze vijftigplussers krijgen ook in 2017 een steuntje in de rug van boegbeeld John de Wolf en de bijbehorende maatregelen van het kabinet. Het lage inkomensvoordeel (LIV) maakt het voor werkgevers aantrekkelijk om mensen met een laag inkomen (tot 120 % van het minimumloon) in dienst te nemen en te houden.

Vluchtelingen die hier mogen blijven moeten zo snel mogelijk aan de slag om een bijdrage te leveren aan de samenleving. Zij worden daarom direct gescreend op hun diploma’s en arbeidsverleden en krijgen zoveel als mogelijk een woonplek in een regio waar ook werk voor hen is. Vluchtelingen die nog geen status hebben kunnen makkelijker en sneller als vrijwilliger aan de slag. Zo kunnen ze kennis maken met de taal en arbeidsmarkt en tegelijkertijd een bijdrage leveren.

Voor alle nieuwkomers wordt het traject rond de participatieverklaring de verplichte start van het inburgeringstraject. Op die manier worden ze gewezen op hun rechten en plichten en de fundamentele waarden van de onze samenleving.

Bron: Rijksoverheid.nl