Het aantal huishoudens met problematische schulden lijkt toe te nemen aldus het Economisch Bureau van ABN AMRO. Het betreft geregistreerde schulden bij de Belastingdienst, DUO, CJIB, BKR of zorgverzekeraars.

De laatste officiële cijfers hierover van het CBS zijn van oktober 2021 en laten een stijging zien van 3,5%, oftewel 20.880 huishoudens. Een toename die geheel toe te schrijven is aan het aantal schulden bij de Belastingdienst die ontstonden door de betaalstops die de Belastingdienst instelde. Deze toename is dus te relateren aan de coronacrisis, niet aan de hoge inflatie.

Inmiddels beginnen ook de eerste signalen zichtbaar te worden van door inflatie veroorzaakte problematische schulden. Op basis van gegevens uit de incassobranche schat ABN AMRO in dat in de eerste negen maanden van 2022 ruim 320.000 achterstanden van zorgverzekeraars aan incassobureaus zijn overgedragen. Dat is een toename van ruim 17% ten opzichte van de eerste negen maanden van 2021. Schuldenproblematiek begint vaak met betalingsachterstanden bij zorgverzekeraars, omdat deze schulden abstracter en consequentielozer aanvoelen dan bijvoorbeeld een huurachterstand.

Bij netbeheerders lijkt er een toename van rond de 50% te zijn in de eerste negen maanden van dit jaar, ten opzichte van de eerste negen maanden van 2021. Dit gaat vooral (80%) om situaties waarin er een verhuizing is geweest en de nieuwe bewoners (nog) geen nieuw contract hebben. Het daadwerkelijk afsluiten van energie neemt echter nog niet toe.

Omdat ABN AMRO niet verwacht dat coronagerelateerde belastingschulden snel afbetaald worden, terwijl het aantal schulden bij de zorgverzekeraar stijgt, zal het aantal problematische schulden dat er begin volgend jaar is zo’n 10 tot 15% boven het niveau van 2021 liggen.

Bron: ABN AMRO