Cryptodienstverleners met een registratie bij DNB hebben straks meer duidelijkheid over het klantonderzoek dat nodig is voor het regelen van hun bankzaken. Die duidelijkheid wordt geboden door de nieuwe Sector Standaard van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) voor risicogebaseerd klantonderzoek bij cryptodienstverleners. De Sector Standaard kwam tot stand na een serie rondetafelgesprekken tussen de Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland (VBNL), een aantal van hun leden, banken en DNB. Met deze Sector Standaard kunnen banken hun klantonderzoek risicogericht uitvoeren en weten banken en crypto-bedrijven waar ze aan toe zijn en welke vragen ze kunnen verwachten.

Dankzij crypto-assets kunnen transacties goedkoop, snel en makkelijk plaatsvinden. Daarnaast kunnen crypto-assets mensen die geen toegang hebben tot traditionele financiële dienstverlening de mogelijkheid bieden om te betalen en te beleggen. Tegelijkertijd zijn crypto-assets, vooral door het internationale bereik en de anonimiteit, ook een aantrekkelijk middel voor criminelen.

Deze risico’s op witwassen en terrorismefinanciering verplichten banken vaak tot verscherpt klantonderzoek (Enhanced Due Diligence) als een cryptodienstverlener gebruik wil maken van hun financiële dienstverlening. Cryptodienstverleners moeten ook voldoen aan de Wwft-verplichting, hebben een registratieplicht en staan onder het toezicht van DNB. Als cryptodienstverleners aan deze verplichtingen voldoen dan zijn de risico’s lager.

Om banken bij het klantonderzoek te ondersteunen bij het maken van een goede inschatting van de risico’s, beschrijft de Sector Standaard een aantal risicoverlagende en risicoverhogende factoren. Zo gelden bijvoorbeeld een vergunning in de EU, een adequate compliance- en auditfunctie en een onafhankelijk auditrapport over het anti-witwasbeleid als risicoverlagende factoren. Een complexe structuur, de mogelijkheid van contante stortingen en het gebruik van privacycoins zijn voorbeelden van factoren die risicoverhogend werken. Met het vaststellen van deze factoren ontstaat er meer duidelijkheid voor cryptodienstverleners over waar de bank naar kijkt in het klantonderzoek. In deze Sector Standaard worden zo duidelijke uitgangspunten gegeven voor gericht klantonderzoek dat uitgaat van de insteek ‘meer waar nodig, minder waar het kan.’

Bron: NVB