In april zijn, voor zittingsdagen gecorrigeerd, 26 meer bedrijven failliet verklaard dan in maart, meldt het CBS. Dat is een stijging van 12 procent. Het aantal faillissementen bleef onder het niveau van de periode voor het uitbreken van corona. In de eerste vier maanden van dit jaar was het aantal faillissementen echter ruim anderhalf keer zo groot als in dezelfde periode van vorig jaar.

Laag niveau faillissementen

Het aantal voor zittingsdagen gecorrigeerde faillissementen fluctueert aanzienlijk. Dalingen en stijgingen volgen elkaar snel op. Het aantal uitgesproken faillissementen piekte met 911 in mei 2013. Daarna nam het aantal faillissementen tot en met augustus 2017 af. Vervolgens bleef de trend tot medio 2020 redelijk vlak. Sindsdien is het aantal faillissementen verder afgenomen en bereikte in augustus 2021 een laagterecord. Na augustus 2022 is het aantal faillissementen vier maanden op rij gestegen, maar bleef relatief laag. Daarna ging het aantal faillissementen weer op en neer.

Meeste faillissementen in de handel

Niet gecorrigeerd voor zittingsdagen zijn er in april 218 bedrijven en instellingen (inclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Van alle bedrijfstakken had de handel het grootste aantal faillissementen, namelijk 43. Dat is 7 procent minder dan in maart.

De handel behoort tot de bedrijfstakken met de meeste bedrijven. Relatief gezien werden er in april de meeste faillissementen uitgesproken in de sector vervoer en opslag.

Bron: CBS