In februari was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 7,5 procent groter dan in februari 2018, meldt het CBS. De groei is groter dan in de voorgaande maand. Vooral in woningen, bedrijfsgebouwen, infrastructuur en machines is meer geïnvesteerd dan een jaar eerder.

De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen. Februari 2019 heeft evenveel werkdagen als februari 2018. Volgens de CBS Investeringsradar zijn de condities voor de investeringen in april gunstiger dan in februari

Omstandigheden investeringen in april gunstiger dan in februari

Het CBS publiceert elke maand over de omstandigheden voor de investeringen in de investeringsradar. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten. De indicatoren van de radar hangen vrij goed samen met de investeringen in vaste activa, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de investeringen.

De omstandigheden voor investeringen zijn in april gunstiger dan in februari volgens de CBS Investeringsradar. Dat komt vooral doordat de krimp van de export omsloeg in een groei en doordat de daling van de beurskoersen ten opzichte van een jaar omsloeg in een stijging.

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.

Bron: CBS