Vijf grote reisaanbieders vermelden de prijzen van pakketreizen nu duidelijk. Dit houdt in dat zij één prijs tonen waarin alle onvermijdbare kosten zijn opgenomen of dat zij verplichte kosten als één bedrag onder de prijs vermelden. Ook zorgen deze reisaanbieders ervoor dat de prijs tijdens het boeken niet zomaar verandert. Hierdoor is het voor de consument meteen in één oogopslag duidelijk welke prijs hij moet betalen.

Dit heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vastgesteld na een controle in het kader van het onderzoek naar prijsvermelding in de reisbranche. Van de grote reisaanbieders die de ACM eerder dit jaar heeft aangeschreven voldoen de volgende partijen nu volledig aan de regels: ANWB, Corendon, Expedia, Stip Reizen en Sunweb. Twee andere aanbieders bieden tijdelijk online geen reizen aan totdat zij hun prijsvermelding hebben aangepast. Het onderzoek naar de overige aanbieders zet de ACM voort.

Uitgangspunten prijstransparantie reisbranche

De consument heeft recht op duidelijke prijzen, zodat hij de verschillende aanbiedingen goed kan vergelijken en later niet geconfronteerd wordt met onverwachte kosten. Onjuiste prijzen zorgen voor een oneerlijk speelveld en schaden partijen die wel de juiste prijzen hanteren.

De uitgangspunten voor duidelijke reisprijzen gelden voor alle reisaanbieders. Eerder dit jaar heeft de ACM 12 grote reisaanbieders gewezen op de uitgangspunten. Zij kregen tot eind september de tijd om de prijzen van pakketreizen aan te passen aan de uitgangspunten. Expedia voldeed bij de eerste controle al aan de duidelijke prijsvermelding met alle verplichte kosten in de prijs. ANWB, Corendon, Stip Reizen en Sunweb tonen hun prijzen nu ook inclusief alle verplichte kosten. Dit heeft de voorkeur van de ACM. Dit is het meest duidelijk voor de consument. Twee van de gecontroleerde reisaanbieders bieden tijdelijk online geen reizen aan totdat zij hun prijsvermelding in lijn hebben gebracht met de wettelijke eisen. Alle aanbieders moeten hun prijzen duidelijk vermelden, zodat er duidelijkheid is voor de consument en er een gelijk speelveld ontstaat. Daarom zet de ACM haar onderzoek naar partijen die niet aan de uitgangspunten voldoen voort.

Het algemene uitgangspunt van de ACM is dat de consument er op moet kunnen vertrouwen dat de eerste prijs die wordt getoond, de prijs is waarvoor geboekt kan worden. De prijs inclusief alle onvermijdbare bijkomende kosten moet duidelijk en in één oogopslag zichtbaar zijn. De ACM heeft daarbij de volgende uitgangspunten opgesteld:

    • Als de consument nog geen details heeft ingevuld, zoals de reisdatum reisduur of het aantal personen, dan mogen onvermijdbare bijkomende kosten, ook die ter plaatse worden betaald, niet verstopt worden achter een i-tje. Bij voorkeur worden deze kosten opgenomen in de totaalprijs, maar ze moeten in ieder geval, in maximaal één extra regel en als één bedrag duidelijk zichtbaar worden vermeld bij de totaalprijs. Deze kosten mogen dezelfde manier worden weergegeven als de basisprijs.
    • Zodra de consument alle details van de reis heeft ingevuld en alle verplichte bijkomende kosten dus bekend zijn, moeten al die kosten, ook die ter plaatse worden betaald, inbegrepen zijn in het totaalbedrag.
    • Op het moment van het boeken van de reis moet het totale bedrag inclusief alle kosten worden getoond. Er mag onderscheid worden gemaakt tussen het bedrag dat direct moet worden betaald en het bedrag dat ter plaatse wordt afgerekend.
    • De prijs die aan de consument wordt getoond om hem uit te nodigen op het aanbod te klikken, moet daadwerkelijk beschikbaar zijn en te boeken zijn op dat moment.

Bron: ACM