Netwerk Notarissen doet sinds 2010 jaarlijks onderzoek bij rechtbanken naar het aantal beneficiaire aanvaardingen en verwerpingen in erfenissen. In 2015 is het aantal beneficiaire aanvaardingen en verwerpingen opnieuw gestegen.

Erfgenamen aanvaarden erfenissen beneficiair als ze niet met eigen portemonnee de schulden uit een erfenis willen betalen. Door te verwerpen doet een erfgenaam afstand van de hele erfenis.

“Het is voor erfgenamen niet altijd meer mogelijk deze keuze te maken”, zegt Lucienne van der Geld (juridisch directeur van Netwerk Notarissen). “De wet zegt namelijk dat als je je al erfgenaam hebt gedragen, je geen keuze meer kunt maken. Je hebt dan de erfenis zonder voorwaarden geaccepteerd en moet de schulden uit eigen zak betalen als er meer schulden dan bezittingen zijn.” Als voorbeelden noemt zij het pinnen met de pas van de overledene en het verkopen van inboedel op Marktplaats.

Netwerk Notarissen is van mening dat erfgenamen beter beschermd moeten worden tegen de schulden in een erfenis. Daarom deed zij met het Centrum voor Notarieel Recht van de Radboud Universiteit onderzoek naar hoe de wet aangepast kon worden om dat te bereiken. In 2015 diende staatssecretaris Teeven een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer in dat hij naar aanleiding van het rapport maakte. Netwerk Notarissen is van mening dat het wetsvoorstel onvoldoende bescherming biedt voor erfgenamen.

“Bij erfenis die er op het eerste gezicht positief uitziet, kunnen er toch schulden zijn. Onzichtbare schulden, ontstaan doordat de stiefkinderen van de overledene nog recht hebben op de erfenis van de eerder overleden partner.” Er zijn steeds meer samengestelde gezinnen in Nederland. De wet regelt dat de achterblijvende partner de erfenis eerst krijgt en dat de kinderen kun erfdeel tegoed houden. Dit vorm een schuld in de erfenis van de laat overleden partner. Van der Geld, die ook als docent verbonden is aan de Radboud Universiteit: “Door de toename van het aantal samengestelde gezinnen, verwachten we een toename van het aantal beneficiaire aanvaardingen. We zien dat de erfwet onvoldoende is uitgerust voor deze situatie.”

Bron: www.netwerknotarissen.nl