Bijna vier op de tien werknemers van particuliere bedrijven volgden in 2010 cursussen. Vijf jaar eerder was dit nog 34 procent.

In 2010 bedroegen de uitgaven aan cursussen 2,1 procent van de arbeidskosten. Dit is iets minder dan in 2005.

Gros bedrijven biedt opleidingen aan personeel

Meer dan drie kwart van de bedrijven bood in 2010 een vorm van bedrijfsopleidingen aan hun werknemers. In 1986 waren dergelijke bedrijven met slechts 17 procent eerder uitzondering dan regel. Sindsdien is het aandeel bedrijven dat zijn personeel scholing aanbiedt fors gestegen, met een piek van 87 procent in 1999.

Gemiddeld volledige werkweek voor cursussen

Cursussen zijn veruit het belangrijkste instrument voor bedrijven om werknemers te scholen. Het aandeel werknemers dat op cursus ging, is in de loop van de jaren toegenomen van 26 procent in 1993 tot 39 procent in 2010. Een cursusdeelnemer besteedde in 2010 met gemiddeld 35 uren bijna een volledige werkweek aan cursussen. Dit tijdsbeslag is vrijwel even groot als in 2005, maar minder dan de 48 uren die in 1999 voor cursussen werden uitgetrokken.

Uitgaven aan cursussen sinds 2005 licht gedaald

In 2010 bedroegen de uitgaven aan cursussen 3,3 miljard euro. Dit bedrag is inclusief de kosten van de werktijd die aan cursussen is besteed. Het gaat om 2,1 procent van de totale arbeidskosten. Dit is een lichte daling ten opzichte van 2005, maar nog steeds veel hoger dan in 1986. Toen werd 1,5 procent van de arbeidskosten aan cursussen besteed.

De uitgaven aan bedrijfsopleidingen waren het hoogst in 1999, mogelijk als gevolg van cursussen ter voorbereiding op de millenniumovergang en op de invoering van de euro. Kijk voor meer informatie in het rapport:

Bedrijfsopleidingen 2010 in Sociaaleconomische trends, 3e kwartaal 2012

 

 

Bron: CBS