Consumenten die geld willen lenen, worden straks beter beschermd. Er komen aanvullende regels voor reclame over geldleningen en klanten ontvangen vóór het sluiten van de kredietovereenkomst de nodige informatie over de kredietvoorwaarden en de kosten.

Ook wordt de beoordeling van de kredietwaardigheid aangescherpt. Daarnaast komt precies in de wet te staan wat een kredietovereenkomst inhoudt en welke rechten en plichten consumenten hebben. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van minister Hirsch Ballin van Justitie en minister De Jager van Financiën.

Het voorstel komt voort uit een Europese richtlijn over consumentenkrediet dat vandaag bij de Tweede Kamer is ingediend. In de hele Europese Unie gaan dezelfde regels gelden voor kredietverstrekkers en consumenten. Kredietverstrekkers kunnen daardoor makkelijker in andere landen een lening aanbieden en consumenten hebben overal dezelfde rechten en plichten.

De regels bieden meer transparantie. Ze schrijven voor dat consumenten ruim voor het aangaan van een overeenkomst informatie moeten ontvangen over de kosten. Verder kunnen consumenten gemakkelijker aanbiedingen met elkaar vergelijken van verschillende kredietverstrekkers uit eigen land of uit andere Europese lidstaten.

Ook krijgen zij meer mogelijkheden om de kredietovereenkomst te beëindigen. Dit kan straks binnen 14 dagen nadat deze is afgesloten, zonder opgaaf van redenen. Ook kunnen consumenten een kredietovereenkomst voor bepaalde tijd makkelijker aflossen. Kredietverstrekkers mogen dan maar beperkt kosten in rekening brengen.

Kredietverleners moeten in reclame-uitingen meer duidelijkheid geven over de kosten van de lening en mogen niet meer adverteren met actie-tarieven. Zij moeten altijd de hoogste rente noemen. Kredietverleners die zich niet houden aan de voorgeschreven standaardinformatie in reclame-uitingen of te laat zijn met de verstrekking van informatie aan de klant, voordat de lening wordt gesloten, maken zich schuldig aan oneerlijke handelspraktijken. Consumenten kunnen eventuele schade verhalen op de handelaar of kredietverlener.

Consumenten kunnen een contractsvoorwaarde afwijzen als die ten onrechte niet in de precontractuele informatie was opgenomen, maar wel in de schriftelijke overeenkomst staat zonder dat de kredietgever hier expliciet op gewezen heeft. Ongeacht hun looptijd vallen alle consumentenkredieten vanaf volgend jaar onder financieel toezicht.

De nieuwe regels gelden voor alle leningen korter dan drie maanden, dus ook voor de zogeheten flitskredieten, kortlopende kredieten die vaak via internet of sms worden afgesloten. De bewindslieden streven ernaar de wet op 11 juni 2010 in werking te laten treden.

Bron: www.justitie.nl