Wie in de schulden zit en voor hulp aanklopt bij de gemeente moet binnen vier weken duidelijkheid krijgen over wat er gaat gebeuren. Bij een positief besluit moet de hulp niet gericht zijn op de schulden alleen, maar ook op de omstandigheden waaronder ze konden ontstaan. Dat is de strekking van een wetsvoorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat is aangeboden aan de Tweede Kamer.

"Met deze wet moeten mensen met schulden beter door gemeenten geholpen kunnen worden", stelt Jetta Klijnsma in een toelichting. "Belangrijk is dat schuldenaren die hulp zoeken snel een goed beeld krijgen van wat ze van hun gemeente kunnen verwachten".

Niet alleen moet de nieuwe wet ervoor zorgen dat de gemeentelijke schuldhulpverlening goed toegankelijk is; ook moet snel inzichtelijk worden wanneer welke stappen worden gezet. De wet stelt ook eisen aan de schuldenaar. Klijnsma: "Die heeft de verantwoordelijkheid om op een goede manier aan het programma mee te werken".

De plannen voor een integrale aanpak van de schuldhulp worden met de invoering van de wet door de gemeenten voor een periode van maximaal vier jaar opgesteld. Vervolgens moet het college van burgemeester en wethouders jaarlijks verantwoording afleggen in de gemeenteraad over de uitvoering van de schuldhulpverlening in de gemeente.

"Op die manier krijgt de schuldhulp voortaan een vaste plek op de lokale politieke agenda", constateert de staatssecretaris. Ook moet de wet een einde maken aan te lange wachttijden die nu nog in veel gemeenten bestaan voor het in behandeling nemen van schuldhulpvragen.

Kamerstukken

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid