Financiële instellingen sluiten vele contracten met marktpartijen. Ze lopen daarbij het risico dat een partner de contractuele verplichtingen niet nakomt. Een goed financieel management vereist dat deze risico's in getallen uitgedrukt kunnen worden, bijvoorbeeld per sector en product. Dit vereist wiskundige modellering van de grootte van de risico's en van hun optreden in de tijd. dietportefeuille kunnen voorspellen. Banachewicz promoveert op 16 juni aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Financiële instellingen sluiten vele contracten met marktpartijen. Ze lopen daarbij het risico dat een partner de contractuele verplichtingen niet nakomt. Een goed financieel management vereist dat deze risico's in getallen uitgedrukt kunnen worden, bijvoorbeeld per sector en product. Dit vereist wiskundige modellering van de grootte van de risico's en van hun optreden in de tijd.

Banachewicz onderzocht en verbeterde twee typen kansmodellen. De zogenaamde factormodellen geven in de verbeterde vorm, behalve het verband tussen kredietmarkt en algemene economie, een meer accurate voorspelling over het mogelijk aantal wanbetalers binnen een totale portefeuille van de kredietverlener (insolvabiliteitsratio). Tevens geven ze een betere inschatting van het kapitaal dat de financiële instellingen als buffer dienen te hebben om de ontstane tekorten op te vangen.

Met een tweede klasse van modellen, copulas, is het gedrag van risicodragende activa te voorspellen. Banachewisz onderzocht en onderbouwde statistisch de extreme gebeurtenis dat binnen een evenwichtige portefeuille een onevenredig groot aantal bedrijven niet meer aan haar verplichtingen voldoet. Op deze manier lukte het hem om de kredietrisico's in dit soort extreme situaties te kwantificeren. De resultaten benadrukken dat het risico kleiner wordt als de portefeuille van de kredietverstrekker een spreiding in regio en sector van de diverse klanten kent.

Het onderzoeksvoorstel werd opgesteld samen met SNS Reaal. Het onderzoek is gefinancierd uit het programma Wiskunde Toegepast van NWO Exacte Wetenschappen en STW. Dit programma richt zich op de versterking en toepassing van wiskundig onderzicht gericht op vragen uit de samenleving.

Bron: www.nwo.nl