Volgens het IMK, Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf, is al vanaf oktober 2010 een verslechtering van de economische situatie voor kleine ondernemers aantoonbaar.
IMK introduceert deze maand de zogenaamde 'IMK-Index', maatgevend voor het aantal ondernemers dat in nood verkeert. Deze index is gebaseerd op het aantal ondernemers dat een beroep doet op bijstandverlening in de vorm van krediet en/of uitkering bij gemeenten in Nederland.

"Hoewel een aantal macro-economische indicatoren weer de goede kant op wijzen, gaat het niet goed met de kleine ondernemer in Nederland", zegt Han Dieperink, algemeen directeur van IMK, "Sinds oktober stijgt het aantal ondernemers, dat in acute nood verkeert."

De IMK-Index is voor januari 2008 op 100 gesteld en toonde in maart 2010 een maximale stand van 234. De economische recessie zorgde vooral in 2009 voor een toename in de bijstandverlening aan ondernemers, maar vanaf april 2010 daalde het aantal verzoeken om hulp en die daling zette voort tot september 2010.

Met een IMK-Index van 137 was het niveau van hulpvragen slechts 37% hoger dan in de economisch goede tijden in het begin van 2008. Vanaf oktober 2010 echter stijgt de IMK-Index maand na maand en staat inmiddels op 182, een maandelijkse stijging van het aantal hulpvragen van 15%. In voorgaande jaren liet het vierde kwartaal juist een stabiel beeld van het aantal hulpvragen zien.

De Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004) is in het leven geroepen voor ondernemers die tijdelijk niet beschikken over voldoende middelen om in hun bestaan te voorzien en/of behoefte hebben aan bedrijfskapitaal, maar hiervoor geen financiering kunnen krijgen. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en draagt direct bij aan de continuïteit van ruim de helft van de betrokken ondernemingen.

Bron: APS