Ongeacht hun looptijd vallen alle consumentenkredieten vanaf dit jaar onder financieel toezicht. Ook flitskredieten, kortlopende kredieten die vaak via internet of sms worden afgesloten, vallen hieronder.

Ministers De Jager van Financiën en Hirsch Ballin van Justitie hebben het wetsvoorstel dat onder meer dit regelt, vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd. Op dit moment vallen flitskredieten nog niet onder het financiële toezicht. Het wetsvoorstel stelt regels voor reclame-uitingen, verplicht een kredietwaardigheidtoets en eist transparante informatie vooraf over onder meer de jaarlijkse kosten.

Verder gaan flitskredieten ook vallen onder de maximumkredietvergoeding. Dit betekent dat er jaarlijks een maximaal vergoedingspercentage aan de consument mag worden gevraagd, op dit moment is dit 15%. Naast rente vallen ook alle andere kosten onder dit percentage. Met deze maatregelen wordt de consument beter beschermd. Het wetsvoorstel zal naar verwachting per 11 juni 2010 in werking treden.

Bron: Rijksoverheid.nl