Uit een onderzoek onder cryptobezitters vanaf 16 jaar blijkt dat een gokje wagen en nieuwsgierigheid de belangrijkste redenen zijn om crypto’s te bezitten. De meerderheid van cryptobezitters speculeert met minder dan €1.000. Een kleine groep geeft aan op dit moment crypto’s te hebben die gebruik maken van geleend geld oftewel leverage. Dit blijkt uit een consumentenonderzoek in opdracht van de Autoriteit Financiële Markten.

In het kort

  • De meerderheid van cryptobezitters houdt de risico’s beperkt
  • 1 op de 5 jongeren neemt meer risico met leverage
  • Europese regelgeving is eerste stap maar pas in 2024 van toepassing

De meerderheid van cryptobezitters houdt risico’s beperkt

Onderzoeksbureau MWM2 heeft in opdracht van de AFM een consumentenonderzoek uitgevoerd onder 800 cryptobezitters vanaf 16 jaar. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste bezitters tussen de 25 en 45 jaar oud zijn en dat de meerderheid man is. Een gokje wagen en nieuwsgierigheid noemen respondenten het vaakst als reden om crypto’s te bezitten. Ruim de helft van de bezitters zegt voor minder dan €1.000 te hebben ingelegd. Investeringen van €10.000 of meer komen nauwelijks voor. Bij jongeren van 16 t/m 24 jaar lijkt een sterke waardedaling vaker te leiden tot een financieel probleem, dan bij cryptobezitters van 45 t/m 54 jaar.

1 op de 5 jongeren neemt meer risico met leverage

Maaike Diepstraten (toezichthouder AFM Expertisecentrum): ‘Naast het inleggen van relatief lage bedragen, blijven veruit de meeste respondenten ook weg van meer risicovolle activiteiten zoals het gebruik maken van geleend geld of het uitlenen van crypto’s. Toch zien we dat ongeveer één op de tien cryptobezitters gebruik maakt van geleend geld (leverage). Onder jongeren (16 t/m 24 jaar) is dit zelfs bijna 1 op de 5. Daarnaast is bijna de helft van de cryptobezitters bekend met de mogelijkheid om crypto’s uit te lenen tegen een vergoeding, en ongeveer 10% geeft aan dit ook daadwerkelijk te doen. Van de mensen die dit doen, vinden vier op de tien dit net zo veilig als sparen bij een bank.’ Cryptotegoeden vallen, in tegenstelling tot banktegoeden, echter niet onder het depositogarantiestelsel. Daarmee is er voor consumenten geen financieel vangnet.

Europese regelgeving is eerste stap maar pas in 2024 van toepassing

AFM waarschuwt regelmatig voor het handelen in crypto’s. De waarde is vooral gebaseerd op speculatie en in de regel ontbreekt een onderliggende waardebepaling, waardoor de koersen sterk kunnen fluctueren. Pas (naar verwachting) in 2024 treedt de Europese regelgeving MiCAR in werking en komen crypto’s onder toezicht. Dit is een eerste stap naar regulering van de cryptosector en helpt toezichthouders in Europa bij het aanpakken van risico’s. De AFM benadrukt dat MiCAR geen garantie is voor het oplossen van alle problemen in de cryptomarkt.

Bron: AFM