Vanaf 11 februari toont de Rabobank op afschriften direct de winkelnaam waar een aankoop is gedaan, als de winkel gebruik maakt van Rabo’s online betaalservice. Daarmee worden bankafschriften iets duidelijker. Een succes voor het Meldpunt Onbegrijpelijke namen op bankafschriften van de Consumentenbond.

‘Een mooie eerste stap’, noemt Olof King, directeur belangenbehartiging Consumentenbond, het initiatief van de Rabobank. ‘Consumenten vinden nog te vaak onbekende namen van betaalservices op hun bankafschrift, in plaats van de winkel waar iets is gekocht. Ze hebben dan vaak geen idee waarom het gaat. Rabobank maakt nu een deel van die afschrijvingen duidelijk. De Rabo betaalservice is alleen niet zo groot, daarom juichen we het toe dat de bank in gesprek is met grote betaalservices om de toepassing over te nemen.’

3 miljoen transacties

Zodra één van de grote betaaldienstverleners ook de oplossing van de Rabobank toepast, zal, volgens de bank, in circa 10% van de iDEAL-transacties de winkelnaam direct zichtbaar zijn. Dat komt neer op ruim 3 miljoen transacties per jaar. King: ‘We roepen andere partijen op om het goede voorbeeld van de Rabobank te volgen.’

Onbegrijpelijke namen

De Consumentenbond krijgt met enige regelmaat klachten van consumenten die afschrijvingen van hen totaal onbekende bedrijven terugvinden op hun bankafschrift. Met namen als C&M Amsterdam of C&M*VOF ARMOTA is het lastig te achterhalen om welk bedrijf het gaat. Consumenten kunnen daardoor hun bankrekening niet goed controleren, wat grip op de uitgaven bemoeilijkt.

Tweede Kamer

In september 2018 opende de Consumentenbond een Meldpunt Onbegrijpelijke namen op bankafschriften om inzicht te krijgen in het probleem. De actie vond snel gehoor bij de Tweede Kamer die in een debat over betalingsverkeer een motie over onduidelijke bankafschrijvingen aannam. De regering werd verzocht om met banken in gesprek te gaan met als doel dat bankafschrijvingen altijd duidelijk herleidbaar zijn tot een bedrijf of transactie.

Bron: Consumentenbond