Het lukt Nederlandse bedrijven nog altijd niet om hun facturen binnen de afgesproken betaaltermijn te betalen. Slechts de helft van de bedrijven geeft aan vrijwel alle facturen (80 tot 100%) netjes op tijd te betalen.

Vooral het mkb worstelt met tijdig betalen. Eén op de vijf middelgrote bedrijven betaalt namelijk het merendeel (>50%) van hun facturen te laat. Grootbedrijven doen het in dat opzicht beter; één op de tien van hen betaalt meer dan de helft van de facturen te laat. Dit blijkt uit onafhankelijk onderzoek door DirectResearch in opdracht van ICreative en Easy Systems (beiden onderdeel van 4CEE) onder meer dan 400 finance- en inkoopprofessionals bij Nederlandse bedrijven. Ten opzichte van vorig jaar is het betaalgedrag van grootbedrijven vrijwel onveranderd. Middelgrote bedrijven laten een kleine verbetering zien. Waar vorig jaar 41% van de mkb’ers vrijwel alle facturen op tijd betaalde, lukt dat nu bij 47%.

Waarom betalen bedrijven te laat?

Als belangrijkste oorzaak van het te laat betalen wijzen de respondenten naar het interne goedkeuringsproces. Het zou namelijk te lang duren voordat een factuur wordt goedgekeurd, waardoor het niet meer haalbaar is om hem op tijd te betalen. Uit het onderzoek blijkt dat een deel van de facturen al automatisch wordt goedgekeurd door middel van matching, maar dat bij de meeste bedrijven de facturen nog handmatig worden goedgekeurd. Ook worden veel facturen te laat betaald omdat er fouten op staan of omdat hij niet op de juiste manier verstuurd is, waardoor er correcties nodig zijn. Bij ongeveer 15% van de bedrijven is het een bewuste keuze omwille van de cash policy om (een deel van) de facturen te laat te betalen.

Gemiddelde doorlooptijd van een factuur

Gezien de langdurige goedkeuringsprocessen, vele correcties en handmatige handelingen is het misschien niet geheel verrassend dat de gemiddelde doorlooptijd van een inkomende factuur 14 dagen bedraagt. Vanaf het moment dat een factuur binnenkomt, duurt het dus nog twee weken voordat hij klaar is voor betaling. Bij 16% van de grootbedrijven en 17% van de middelgrote bedrijven duurt dit zelfs meer dan 20 dagen.

Over het onderzoek

Onafhankelijk onderzoeksbureau DirectResearch ondervroeg in totaal 438 finance- en inkoopprofessionals van middelgrote (50-500 FTE) en grote (>500 FTE) bedrijven middels een online enquête. In 2023 hebben zij eenzelfde onderzoek uitgevoerd. Benieuwd naar alle resultaten? Download dan het volledige Trendrapport Digitale Transformatie Finance en Inkoop 2024.

Over ICreative en Easy Systems

ICreative en Easy Systems (beiden onderdeel van 4CEE) helpen respectievelijk corporates en mkb-bedrijven met het optimaliseren en automatiseren van hun purchase to pay proces. Door inkoop centraal te reguleren en inkomende facturen automatisch te verwerken, ontstaat meer grip op de geldstromen. Zo worden uitgaven voorspelbaar en kan er sneller betaald worden, terwijl het medewerkers minder kostbare tijd én energie kost.

Bron: 4CEE