Dinsdagmiddag 9 augustus 2016 bereikte ons het droevige bericht dat oud-voorzitter en medeoprichter van de VVCM drs. Oswald Royaards CCM is overleden. Op verzoek van de familie hebben wij met een in memoriam gewacht tot na de begrafenis. Die heeft inmiddels in besloten kring plaatsgevonden.

In januari 1988 mocht ik Oswald Royaards interviewen voor een film, waarin de Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij (NCM, nu Atradius) aan klanten en assurantietussenpersonen hun mening vroeg over de producten en de service van de NCM. Het was mijn eerste contact met iemand die bevlogen kon vertellen over waar hij voor zijn toenmalige werkgever mee bezig was. “Als credit manager communiceer ik met de debiteuren onder het motto ’De TU is er voor U!”. Ik keek hem verbaasd aan en hij zag meteen dat ik niet direct begreep, wat er op de vrachtwagens van de Technische Unie viel te lezen.

Voor de Vereniging Voor Credit Management is Oswald Royaards een van de richtingbepalende personen geweest. Als medeoprichter van de vereniging onderkende hij het grote belang van credit management. Toen hij in 1990 de eerste voorzitter werd van de VVCM, had hij al 35 jaar ervaring opgedaan als credit manager bij de Hollandsche Societeit van Levensverzekeringen, bij Dura Woningbouw, bij Ahrend en bij de Technische Unie.

Direct na de oprichting van de VVCM in 1989 presenteert de vereniging zich met een magazine “De Credit Manager”, waarin Oswald Royaards attendeert op het congres van de Federation of European Credit Management Associations (FECMA) in juni 1990 in Groot-Brittannië. Hij wil daarmee aangeven dat de VVCM bezig is met een vliegende start. Hij heeft daarbij steeds het belang van de VVCM voor ogen. Credit managers kunnen leren van elkaar en van hun buitenlandse collega’s.

13 jaar was Oswald Royaards voorzitter van de VVCM. Talrijke initiatieven zijn genomen onder zijn leiding. Denk aan de eerste en zeker niet de laatste VVCM Golfdag in 1993. Denk aan de start van de leergang Certified Credit Management (CCM) in 1996. Denk aan de vele regiobijeenkomsten, studiemiddagen en kennissessies. Hij wist een keur van gastsprekers te engageren voor Algemene Leden Vergaderingen en voor de viering van de lustra. Hij wist talrijke sponsors te motiveren om de VVCM te steunen en door hun presentaties én advertenties bij te dragen aan de promotie van credit management. In 1998 ontving Oswald Royaards de eretitel CCM, Certified Credit Manager, als beloning voor zijn grote inzet voor het opleidingsprogramma van de VVCM.

In 1998 vraag ik hem om in november de keynote speaker te zijn bij de presentatie van Die Allgemeine Kredit Nederland, een brancheoffice van een Duitse kredietverzekeraar (nu Coface). Hij houdt een gloedvol betoog, waarin hij de komst van een nieuwe kredietverzekeraar op de Nederlandse markt toejuicht en de nieuwe speler vraagt “om de VVCM te steunen bij de verenigingsactiviteiten, die het credit management professionaliseren en de status van de credit manager verbeteren.”

In 1999 wordt Oswald Royaards verkozen tot President van de FECMA voor een periode van 3 jaar. In oktober 2001 neemt hij het initiatief voor de oprichting van de Duitse zustervereniging Bundesverband Credit Management e.v., waarvan hij vervolgens erevoorzitter wordt.

In 2002 treedt hij af als voorzitter van de VVCM en als erkenning voor alles wat hij voor de vereniging heeft gedaan, wordt hij benoemd tot erelid. In de periode daarna blijft hij onverkort betrokken bij alles waar de VVCM mee bezig is. Hij bezoekt de ledenvergaderingen en de golfdagen.

Hij bezoekt in 2013 het FECMA-congres in Budapest en ontvangt daar de FECMA Lifetime Achievement Award.

Op 3 juni 2015 is hij in Wageningen te gast bij de viering van het vijfde lustrum van de VVCM. Op 1 juli 2015 speelt hij (voor de laatste keer) mee tijdens de VVCM Golfdag in Ommen.

Eind september 2015 interview ik Oswald Royaards voor “De Credit Manager” in de serie “De passie van…”. Hij heeft er zich terdege op voorbereid en ik krijg een groot deel van zijn VVCM-archief te zien. Ruim 80 jaar en nog steeds een gedreven verteller. Het was een voorrecht hem te kennen.

Martin van der Hoek
Voorzitter Vereniging Voor Credit Management

Bron: VVCM