De rust lijkt langzaam terug te keren in de metaalsector. Het betalingsgedrag is positief: afnemers betalen soms sneller dan ooit. Ook waren er in het eerste kwartaal van 2010 25% minder faillissementen dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit is gebleken uit cijfers van incassospecialist Atradius Collections.

Een analyse uit de gegevens van Atradius Collections laat zien dat de gemiddelde termijn waarbinnen afnemers in de metaalsector betalen, is gedaald met 2% tot 48,2 dagen.
Dit is zelfs lager dan in het eerste kwartaal van 2008, toen de metaalindustrie een bloeiperiode doormaakte.

Van 2008 naar 2009 was er in de sector nog een enorme stijging waarneembaar in het aantal faillissementen (400%). De daling met 25% ten opzichte van vorig jaar die nu is waar te nemen, duidt erop dat de economie aantrekt en de sector zich herstelt. Toch is de metaalsector nog lang niet op het niveau waar het vandaan komt.

Reactie bedrijven in de metaalindustrie

Tijdens de omslag van de economie heeft een groot deel van de bedrijven in de metaalsector te laat kostenbesparingen doorgevoerd. Hierdoor hebben zij een zwaar jaar gehad. Uit navraag bij de metaalsector blijkt dat de goede afnemers inmiddels weer bestellingen plaatsen en dat de slechte betalers nog steeds afwachten en voorzichtig inkopen.

Navraag leert ook dat strak debiteurenbeheer loont. Ondernemingen uit de metaalindustrie die ook vóór de crisis hun debiteuren strak in de hand hielden, plukken hier nu de vruchten van. Zij zijn niet verbaasd over de genoemde cijfers en bevestigen dat het betalingsgedrag van hun klanten in sommige gevallen beter is dan ooit. Deze ondernemingen hanteren zonder uitzondering een strakke betalingstermijn en maken meestal gebruik van telefonische opvolging. Schriftelijke aanmaningen blijken vaak minder effectief.

Voorzichtigheid geboden

Ondanks de goede ontwikkelingen is Raymond van der Loos, Managing Director Atradius Collections sceptisch. Van der Loos: "2009 werd gekenmerkt door een vrije val van de omzet. De mate waarin bedrijven in staat zijn geweest om kostenbesparingen door te voeren, heeft invloed gehad op het bestaansrecht van deze bedrijven. Want dat het aantal faillissementen is afgenomen, wil niet zeggen dat de risico's verdwenen zijn. Er zijn in
Nederland nog steeds drie keer zo veel faillissementen als twee jaar geleden."

Atradius geeft graag een positief advies als het gaat om kredietlimieten, maar is niet louter optimistisch als het gaat om de toegenomen betalingssnelheid. Van der Loos vervolgt:
"De huidige resultaten hangen samen met twee factoren. Ten eerste zijn vrijwel alle bedrijven vanwege de crisis meer op hun geld gaan letten en hun debiteuren strakker gaan beheren. Ten tweede willen de afnemers op goede voet blijven met hun leveranciers en hun imago hooghouden. Snelle betalingen staan echter niet per definitie gelijk aan een financieel gezond bedrijf, dus we blijven voorzichtig."

Internationaal

Ook op internationaal vlak zijn de ontwikkelingen nog steeds onzeker. De effecten van de Europese crisis bemoeilijken bovendien de concurrentiepositie van de Nederlandse industrie. De gestegen prijzen voor zowel gerecycled metaal als grondstoffen en de redelijk gevulde orderportefeuilles lijken positief, maar in feite wordt er geproduceerd op basis van de huidige vraag en wordt er geen extra voorraad opgebouwd. Hierdoor blijven de levertijden en de prijzen kunstmatig hoog.

De metaalsector

De vermelde gegevens zijn gebaseerd op alle ondernemingen binnen de metaalsector. Hierin zijn veel subsectoren vertegenwoordigd. Zo is er een duidelijke verdeling tussen de branches staal en non-ferro (zoals aluminium). Ook bestaat er een onderscheid tussen industrie, automotive, onderdelen, bouw en machinebouw.

Bron: APS