In maart zijn, voor zittingsdagen gecorrigeerd, 69 minder bedrijven failliet verklaard dan in februari, meldt het CBS. Dat is een daling van 25 procent. Het aantal faillissementen bleef laag vergeleken met de periode voor het uitbreken van corona.

Laag niveau faillissementen

Het aantal voor zittingsdagen gecorrigeerde faillissementen fluctueert aanzienlijk. Dalingen en stijgingen volgen elkaar snel op. Het aantal uitgesproken faillissementen piekte met 911 in mei 2013. Daarna nam het aantal faillissementen tot en met augustus 2017 af. Vervolgens bleef de trend tot medio 2020 redelijk vlak. Sindsdien is het aantal faillissementen verder afgenomen en bereikte in augustus 2021 een laagterecord. Na augustus 2022 is het aantal faillissementen vier maanden op rij gestegen tot het hoogste niveau na mei 2020. In de daarop volgende maanden ging het aantal faillissementen op en neer.

Meeste faillissementen in de handel

Niet gecorrigeerd voor zittingsdagen zijn er in maart 205 bedrijven en instellingen (inclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Van alle bedrijfstakken had de handel het grootste aantal faillissementen, namelijk 44. Dat is 29 procent minder dan in februari.

De handel behoort tot de bedrijfstakken met de meeste bedrijven. Relatief gezien werden er in maart de meeste faillissementen uitgesproken in de sector industrie.

Vanaf 13 mei 2022 publiceert het CBS in dit bericht de faillissementen van alle bedrijven, dus inclusief eenmanszaken. Voorheen werden de faillissementen exclusief eenmanszaken gepubliceerd.

Bron: CBS