Laagste aantal nieuwe vacatures sinds 2003.

Eind 2012 stonden er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 101 duizend vacatures open. Dat zijn er 7 duizend minder dan een kwartaal eerder. Hiermee vertoont het aantal vacatures al anderhalf jaar een dalende trend. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Het aantal vacatures neemt over nagenoeg de gehele linie af. De bouw telde 3 duizend vacatures eind 2012. Dit is een halvering ten opzichte van anderhalf jaar eerder. Ook bij de handel was een duidelijke daling zichtbaar. Het aantal vacatures kwam in deze bedrijfstak uit op 17 duizend, 9 duizend minder dan anderhalf jaar eerder.

De ontwikkeling van het aantal openstaande vacatures wordt bepaald door hoeveel vacatures er ontstaan zijn en hoeveel er vervuld zijn. In het vierde kwartaal van 2012 zijn er 145 duizend vacatures ontstaan, 22 duizend minder dan een jaar eerder. Sinds het derde kwartaal van 2003 is het aantal nieuwe vacatures niet meer zo laag geweest. Ook het aantal vervulde vacatures lag in het vierde kwartaal een stuk lager dan een jaar eerder en kwam uit op 156 duizend. Hiermee is de dynamiek op de arbeidsmarkt opnieuw lager dan een jaar eerder.

Bron: CBS