In 2012 zijn in Nederland bijna 104.000 personen een onderneming gestart. Dat zijn er ruim 17.700 minder dan in 2011.

Samen zijn door deze ondernemers 121.400 nieuwe bedrijven opgericht. Dit blijkt uit het Startersprofiel 2012 van Kamer van Koophandel Nederland.

Dienstensector populair

Het aantal starters binnen de dienstensector blijft onverminderd hoog. In 2007 was 46% van alle startende ondernemers actief binnen deze sector, in 2012 is dat gestegen naar 63%. De bouw is goed voor 10% van de starters. Toch is deze sector de laatste jaren gehalveerd: 5 jaar geleden was het aandeel nog 20%.

Eenderde van de starters is vrouw

Het aandeel vrouwelijke ondernemers onder starters is in 2012 iets afgenomen, daar waar het een aantal jaren stabiel was. Inmiddels is eenderde van de startende ondernemers vrouw. De gemiddelde leeftijd van de startende ondernemer is 38 jaar, deze is vrijwel gelijk gebleven aan 2007.

Aantal startende zpp’ers stijgt

Het aandeel zzp’ers binnen de totale groep starters is sinds 2007 flink gestegen. Waar in 2008 nog 89% van de starters als zzp’er kon worden aangemerkt is dit in 2012 gestegen tot 96%.

Onder de buitenlandse starters is het aantal van oorsprong Turkse en Marokkaanse starters het opvallendst. Samen met de Duitse starters zijn dit de enige groepen die zijn toegenomen in 2012. Opvallend is het hoge aandeel vrouwen onder deze groep buitenlandse starters.

 

Bron: KvK