Minder werknemers stapten over naar een andere werkgever tijdens de coronacrisis. Van de werknemers die er eind januari 2020 waren (8,0 miljoen), had 12,9 procent een jaar later een baan bij een andere werkgever (1,0 miljoen). In 2019 lag dit op 15,1 procent (1,2 miljoen). In de horeca nam het aandeel werknemers dat in dezelfde baan bleef het meeste af, terwijl het aandeel dat geen werknemersbaan meer had het meeste toenam. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers, gepubliceerd in het artikel ‘Minder werknemers veranderden van baan vanaf eerste lockdown’, in de reeks Statistische Trends.

Het aandeel werknemers dat een jaar na dato niet meer in loondienst was, was iets groter dan in voorgaande jaren. In 2020 ging het om 10,4 procent van de werknemers (837 duizend), tegen 9,0 procent in 2019 (717 duizend). Het aandeel van de werknemers dat in dezelfde baan bij dezelfde werkgever bleef, was een fractie hoger: 76,7 procent tegen 75,9 procent in 2019. Waar 2020 en 2019 sterk verschillen qua dynamiek, is het verschil tussen 2019 en 2018 minimaal.

Minder doorstroom binnen de horeca

Veel horecawerknemers wisselen nogal eens van werkgever, veelal binnen dezelfde branche. Zo stroomde 29,0 procent van alle werknemers van eet- en drinkgelegenheden die in 2019 van werkgever wisselden door naar andere eet- en drinkgelegenheden. In 2020 was dat maar 19,2 procent van in totaal 82 duizend werknemers die van werkgever wisselden. Ook het percentage werknemers dat doorstroomde naar een baan in de logiesverstrekking nam af.

Het aandeel werknemers dat doorstroomde vanuit eet- en drinkgelegenheden naar de detailhandel steeg daarentegen van 14,6 procent in 2019 naar 19,3 procent in 2020. Ook het aandeel dat overging naar de uitzendbureaus en de zorg nam toe, zij het in mindere mate.

Meer werknemers uit logiesverstrekking naar andere bedrijfstak

Voor de logiesverstrekking, de tweede branche binnen de horeca, geldt ongeveer hetzelfde. In 2020 wisselden er 17 duizend van werkgever. Veel minder werknemers uit de logiesverstrekking gingen naar een andere werkgever binnen de logiesverstrekking zelf of bij eet- of drinkgelegenheden. Het aantal werknemers dat een werkgever vond in de detailhandel, de arbeidsbemiddeling of de zorg nam daarentegen toe.

Bron: CBS