De financiële sector speelt een belangrijke maatschappelijke rol en heeft op talloze manieren invloed op onze samenleving. Het afrekenen van de boodschappen, de maandelijkse betaling van je hypotheek en het declareren van je zorgkosten. Er zijn maar weinig diensten waar zoveel mensen en bedrijven gebruik van maken. We leven in onzekere tijden; het is belangrijk om continu alert te blijven op nieuwe ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de financiële sector.

In de beleidsagenda voor de financiële sector geeft minister Kaag richting aan haar beleid voor de komende jaren langs vier ambities.

De financiële sector staat voor grote transities. De sector moet uitdagingen aangaan met betrekking tot duurzaamheid, inclusiviteit en digitalisering. Daarvoor moeten financiële instellingen in de eerste plaats gezond en weerbaar zijn. Burgers en bedrijven moeten kunnen rekenen op een dienstbare, toegankelijke en betrouwbare financiële sector. Tegelijkertijd moeten de juiste randvoorwaarden worden gecreëerd zodat de sector deze uitdagingen aan kan.

Duurzame economie

Nederland neemt een voortrekkersrol bij de verduurzaming van de financiële markten. Met het nationale klimaatcommitment in 2019 heeft de sector laten zien verantwoordelijkheid te willen nemen, sindsdien zijn er goede stappen gezet. Een versnelling van de klimaattransitie is nodig en er wordt daarom verkend hoe eventuele wetgeving het initiatief van de sector kan ondersteunen.

Minister Kaag: “Verduurzaming van de financiële sector is voor mij als minister een van mijn belangrijkste prioriteiten, omdat ik geloof dat dit als vliegwiel kan dienen voor de groene transitie die zo hard nodig is. Banken kunnen een groene toekomst financieren en bedrijven helpen de duurzame transitie te maken.”

Minister Kaag schrijft in haar beleidsagenda dat van Financiële instellingen wordt gevraagd hun balansen in lijn te brengen met het 1,5 gradenscenario en de ambities van het kabinet. Door bedrijven te stimuleren om te kiezen voor groene beleggingen en beleggingen die de energietransitie mogelijk maken. Verzekeraars moeten beter voorbereid zijn op de schades die voortkomen uit klimaatverandering, zoals overstromingen of langdurige droogte.

Groenwassen (het groener voordoen dan je bent) moet worden tegengegaan door meer inzicht te geven in wat daadwerkelijk groene projecten zijn en wat niet.

Gezond en weerbaar

Wat nodig is voor een gezonde en weerbare financiële sector verandert met de tijd. Zo heeft aanscherping van de regels na de financiële crisis in 2008 ervoor gezorgd dat de Nederlandse en Europese financiële sector veiliger is geworden. De turbulentie op de financiële markten afgelopen week laat opnieuw zien hoe belangrijk dit is. De coronacrisis heeft laten zien dat een weerbare financiële sector kan helpen om de economische gevolgen van een crisis het hoofd te bieden. Minister Kaag schrijft in haar beleidsagenda dat we nu moeten inzetten op het versterken de Europese kapitaalmarktunie en alert moeten zijn op nieuwe risico’s zoals cyberaanvallen.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid en inclusiviteit

De financiële sector digitaliseert in hoog tempo; betalingsverkeer vindt veelal online plaats, crypto’s hebben hun intrede gedaan en nieuwe technologieën zoals kunstmatige intelligentie worden vaker ingezet. Het is belangrijk dat iedereen mee kan blijven doen. En daar is werk te doen: uit recent onderzoek van DNB bleek dat 1 op de 6 mensen moeite heeft met het zelfstandig uitvoeren van bank- en betaaldiensten. Dat betekent dat het betalingsverkeer voor iedereen makkelijk toegankelijk moet blijven. Het betekent ook dat contant geld beschikbaar moet blijven.

Digitalisering zorgt voor meer gemak maar heeft ook een schaduwkant. Zo worden veel mensen slachtoffer van phishing en spoofing waarbij criminelen toegang proberen te krijgen tot bankrekeningen. Deze schaduwkanten gaan we tegen door normerend op te treden. Daarbij is het van belang om mensen financieel weerbaar te maken, en dat begint al heel vroeg – met financiële educatie op school. Ook kijken we vanuit de gedragswetenschap heel precies hoe mensen financiële keuzes maken en hoe we ze daarbij kunnen helpen.

Innovatief en klaar voor de toekomst

Met deze maatregelen kan de financiële sector weerbaar en robuust de toekomst tegemoet treden. Door nieuwe innovaties die in het belang van de klant zijn te omarmen. Door goed zicht te hebben en houden op wat er gebeurt in de FinTech-wereld. En door nieuwe ontwikkelingen als de cryptomarkt en de digitale euro scherp te bezien.

Op die manier behouden we de stabiele en innovatieve sector die klaar is voor een groene toekomst, maar ook oog houdt voor de kwetsbare burger.

Bron: Rijksoverheid