Op dinsdag 16 mei 2017 presenteert MKB Doorstart zich in het provinciehuis aan de Dreef in Haarlem. Iedereen die behoud van ondernemerschap en daarmee werkgelegenheid in Noord-Holland een warm hart toedraagt, kan dan kennismaken met MKB Doorstart. De bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met Provincie Noord-Holland.

De bijeenkomst in Haarlem is onderdeel van de uitrol in Nederland van Stichting MKB Doorstart: de resultaten die zijn geboekt in de regio’s waar MKB Doorstart al enkele jaren actief is, laten zien dat er grote behoefte is aan een onafhankelijke en objectief verwijzende partij als MKB Doorstart die ondernemers verder helpt. Het gaat inmiddels om meer dan 600 bedrijven met in totaal zo’n 1.600 medewerkers.

De provincie en MKB Doorstart maken zich samen sterk voor het behoud van ondernemerschap in Noord-Holland. Mede dankzij een bijdrage van de provincie kan MKB Doorstart nu ook in Noord-Holland aan de slag met een regionaal team van bedrijfskundigen. Ondernemers en andere geïnteresseerden die de bijeenkomst willen bijwonen, kunnen zich via de website van MKB Doorstart aanmelden.

Over MKB Doorstart

Een bedrijf dat in de kern gezond is, is bij zijn groeiambities of bij onzekerheden in de bedrijfsvoering goed te helpen als op tijd aan de bel wordt getrokken. Over die ‘vroegsignalering’ heeft MKB Doorstart afspraken met grote landelijke partijen, zoals banken, Kamer  van Koophandel en diverse accountantskantoren.

De ‘vraag-achter-de-vraag’ naar boven halen en het ‘warm overdragen’ aan een tweedelijnspartij is de taak van de onafhankelijke en objectieve bedrijfskundigen die voor MKB Doorstart werken. Hij of zij benadert het probleem van alle kanten om de essentie van het probleem én de mogelijke oplossing naar boven te krijgen. Dat kan gaan over financiering, maar ook bedrijfsvoering, coaching of juridische dienstverlening.

In de ‘warme overdracht’ schuilt de grote kracht van MKB Doorstart: vanuit een strikt onafhankelijke positie werkt MKB Doorstart samen met een groot netwerk aan deskundigen op uiteenlopende gebieden: van financiers tot juristen, en van coaches tot bedrijfsadviseurs. Daardoor biedt MKB Doorstart als ‘linking pin’ niet alleen een snelle, maar ook de best passende verbinding tussen hulpvraag en praktische ondersteuning.

Werkwijze

Een ondernemer die geïnteresseerd is in wat MKB Doorstart voor hem of haar kan doen, kan zich aanmelden via www.mkbdoorstart.nl. Binnen twee werkdagen vindt een telefonisch intakegesprek plaats, al snel gevolgd door een quickscangesprek met een van de bedrijfskundigen. Hoe het traject daarna verloopt, is afhankelijk van de analyse in het quickscangesprek: bij MKB Doorstart gaat het om maatwerk in de ondersteuning van ondernemers.

Bron: MKB Doorstart