MKB Doorstart gaat in Zeeland ondernemers helpen die een in de kern gezond bedrijf hebben, maar die hulp nodig hebben om het bedrijf ook gezond te houden.

Dankzij de provincie Zeeland kan MKB Doorstart nu net als in Flevoland haar dienstverlening in de volle breedte inzetten voor de Zeeuwse ondernemers. Het college van Gedeputeerde Staten stelt een bedrag van ruim 23.000 euro beschikbaar voor een pilot tot eind 2016. Het Flevolandse team heeft zijn kennis geëxporteerd, en blijft ongewijzigd: ondernemers in Flevoland kunnen een beroep blijven doen op de not-for-profit stichting.

Ook in Zeeland gaat MKB Doorstart ondernemers helpen die een in de kern gezond bedrijf hebben, maar die hulp nodig hebben om het bedrijf ook gezond te houden. Door vroegtijdig hulp in te roepen, kan worden voorkomen dat bedrijven in de problemen raken, met alle gevolgen van dien voor de ondernemer zelf en voor de werkgelegenheid. De provincie ziet de activiteiten van MKB Doorstart als een aanvulling op andere instrumenten die Zeeland inzet om de economie te stimuleren en werkgelegenheid te vergroten.
Informatiebijeenkomst in februari

Begin februari komt er in Zeeland een informatiebijeenkomst om de goede ervaringen vanuit Flevoland te delen, en de ondernemers en alle professionals rondom deze ondernemers te informeren. In Flevoland is MKB Doorstart in 2014 gestart, en inmiddels zijn ruim 400 ondernemers bijgestaan om hun bedrijf en medewerkers te behouden en versterken.
Team Flevoland blijft beschikbaar

MKB Doorstart heeft, naast het Flevolandse team, inmiddels een aantal goede bedrijfskundigen in de regio Zeeland en West-Brabant, zodat daar dezelfde kwaliteit kan worden geboden als in Flevoland. Het huidige Flevolandse team blijft dus beschikbaar voor ondernemers in Flevoland die op zoek zijn naar een steuntje in de rug op financieel, juridisch of bedrijfskundig vlak. Wie nog voor de kerstdagen hulp wil voor zijn of haar bedrijf, kan zich aanmelden.

Bron: mkbdoorstart.nl