De economische crisis heeft negatieve gevolgen voor de groei van het midden- en kleinbedrijf (MKB) in de Europese Unie.

Schattingen van de prestaties in de EU laten zien dat er tussen 2008 en 2011 zo goed als geen groei in de MKB-werkgelegenheid is geweest, hoewel er wel verschillen bestaan tussen de lidstaten.  Bovendien presteert het MKB in de high- en medium-tech-sectoren en in de kennisintensieve dienstverlening beter dan in andere sectoren. Deze bevindingen komen uit het SME Performance Review, een onderzoek dat Ecorys heeft uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie.

Het MKB is de ruggengraat van de Europese economie. Met in totaal zo’n 20,7 miljoen bedrijven beslaat het meer dan 99 procent van alle bedrijven in de Europese Unie. Het onderzoek van Ecorys wijst uit dat groei van het MKB in 2011praktisch tot stilstand is gekomen, maar dat er positieve signalen in verschillende afzonderlijke lidstaten zijn voor 2012. Recente cijfers laten zien dat de MKB-sector zich in een groeiend aantal lidstaten herstelt, met slechts drie lidstaten die een daling van de toegevoegde waarde en werkgelegenheid tonen, in vergelijking met 22 lidstaten in 2009. Voor 2012 wordt verwacht dat nog maar twee landen in deze negatieve situatie verkeren.

Ecorys stelt dat voor het bereiken van solide MKB-prestaties in de toekomst een optimaal functionerend ondernemingsklimaat essentieel is. Dit geldt vooral voor de high-tech en kennisintensieve sectoren (electronica, geneesmiddelen, juridische en boekhoudkundige diensten, wetenschappelijk onderzoek en de creatieve sector). Het onderzoek toont tevens het belang van de rol van universiteiten in het overbruggen van de kloof tussen onderzoek in de publieke sector en het bedrijfsleven, om meer innovatieve starters te stimuleren.

Rapport en factsheets van landen

Het Ecorys-rapport EU SMEs in 2012: at the crossroads is gepubliceerd op de website van de Directoraat-Generaal Ondernemingen en Industrie van de EU. De website bevat ook landspecifieke factsheets, die aantonen dat er door lidstaten vooruitgang is geboekt met het implementeren van de Small Business Act (SBA) ofwel de wet inzake kleine en middelgrote ondernemingen. Deze factsheets komt voort uit een assessment die deel uitmaakte van de SME Performance Review van Ecorys. Het assessment monitort in welke mate de landen maatregelen nemen om het MKB te ondersteunen.

Bron: APS