‘Met de langverwachte Chinanota legt het kabinet een verstandig beleid aan de dag en schieten we niet direct in de kramp.’ Aldus MKB-Nederland en VNO-NCW in een eerste reactie op de op 15 mei verschenen nota ‘Nederland-China; een nieuwe balans’. Het nieuwe China-beleid van het kabinet heeft de juiste constructief-kritische toon met aandacht voor zowel de kansen als de bedreigingen. Wel moet de nieuwe beleidslijn verder worden uitgewerkt de komende tijd, vinden de ondernemersorganisaties.

Oneerlijke concurrentie voorkomen

China is volgens de ondernemersorganisaties een systeemconcurrent die niet schuwt zijn politieke en economische macht te gebruiken. ‘Dat betekent dat we onze publieke en private belangen beter moeten bewaken. Daarnaast is het voor behoud van onze welvaart essentieel dat we beter kijken hoe we sterke sectoren behouden en innovatiever maken. ‘De Chinezen doen dat buitengewoon slim en beheersen daardoor inmiddels al een groot deel van de platformeconomie.’

Praktische ondersteuning voor mkb

‘Het is positief dat het kabinet met de nieuwe strategie extra capaciteit vrijmaakt voor de praktische ondersteuning van bedrijven bij het tegengaan van cybercrime’, stelt Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland. ‘Of het nou vanuit China komt of vanuit andere landen, de cyberdreiging neemt toe en ondernemers zijn daarvan vaak de dupe en kunnen dat niet alleen af. Het is ook goed dat er een speciaal contactpunt voor (mkb) bedrijven komt voor als ze ergens tegenaan lopen in de relatie met China.’

Publieke belangen goed bewaken

Volgens de ondernemersorganisaties erkent het kabinet dat Nederland en de EU prima zaken kunnen blijven doen met China als we onze publieke belangen maar goed bewaken en er sprake van een gelijk speelveld is. Daar wordt inmiddels veel voor in stelling gebracht met investeringstoetsen en andere maatregelen. De ondernemingsorganisaties manen wel tot spoed met het opstellen van een nieuw investeringsverdrag met China. ‘Zo’n nieuw verdrag laat te lang op zich wachten, terwijl het zorgt voor een beter speelveld en helpt de toegang tot de Chinese markt verder vergroten’, aldus MKB-Nederland en VNO-NCW.

Bron: MKB-Nederland