‘De Brexit-deal die nu op tafel ligt zou een belangrijke stap zijn voor bedrijven om weer rust te brengen in de relatie tussen de EU en het VK. Tegelijkertijd ligt een keiharde Brexit nog steeds op de loer per 29 maart 2019 of anders per 2021.’ Dat zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW in een eerste reactie op de gemaakte afspraken tussen de Britse en de EU-onderhandelaars.

Goedkeuring Brits parlement spannendst

De ondernemersorganisaties hopen dat het akkoord dat gisteren werd gepresenteerd het haalt in het Britse parlement. Dat is volgens hen nu het spannendste traject. Als Premier May er niet in slaagt de voorstellen door het Parlement te halen ligt een no-deal scenario weer op tafel en dat zou de onzekerheid weer enorm verhogen en de handel schaden, vrezen MKB-Nederland en VNO-NCW.

Overgangsakkoord en meer voorbereidingstijd

Winst van het akkoord dat nu voorligt is volgens MKB-Nederland en VNO-NCW dat er onder meer een overgangsakkoord komt tot 2021 waarin de huidige regels van de interne markt blijven gelden voor ondernemers en burgers. Dit zogeheten ‘transitieakkoord’ kan ook verlengd worden als de nieuwe relatie met het VK nog niet is uit onderhandeld. Verder kunnen Europese burgers blijven werken in het VK en zijn visserijrechten tot het einde van de transitieperiode beschermd. De verschillende afspraken geven bedrijven en burgers meer tijd zich voor te bereiden op de nieuwe relatie die er vanaf 2021 moet komen tussen de EU en het VK. Deze nieuwe relatie moet vanaf 29 maart 2019 in krap anderhalf jaar worden vormgegeven.

Onzekerheid blijft over 2021 en verder

Nadeel van de afspraken die er nu liggen is dat er nog veel onzekerheid blijft over wat er na 2021 gaat gebeuren en welke handelsafspraken er dan komen. Een keiharde scheiding ligt nog steeds op de loer. Positief is wel dat in de afspraken over de toekomst staat dat als er eind 2020 geen deal is er sprake blijft van een douane-unie tussen de EU en het VK. Voordeel hiervan is dat goederen relatief eenvoudig de grens over blijven kunnen al is dan wel sprake van een aantal handelsbelemmeringen die er nu niet zijn, zoals bepaalde specifieke controles. Ook is de export van diensten en goederen tegenwoordig sterk verweven.

Bron: MKB-Nederland

Gerelateerd nieuws:

VNO-NCW / Opinieblad Forum: “GRENS NA BREXIT IS VOOR BEDRIJVEN GEEN PROBLEEM, ZEGT DEZE BRIT