De buitenlandagenda van het kabinet moet altijd een goede mix zijn van handelsbeleid en hulp. Dat zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW in reactie op de op 14 januari verschenen handelsagenda van VVD-Kamerlid Wybren van Haga.

Handel centraal

‘Zonder de inzet van het kabinet te kort te willen doen, is het goed dat Van Haga handel centraal zet in relatie tot de verdiencapaciteit van Nederland. Ontwikkelingssamenwerking is ontzettend belangrijk, maar het geld moet eerst verdiend worden’, aldus voorzitter Hans de Boer van VNO-NCW. ‘Thema’s als de Sustainable Development Goals zijn voor het bedrijfsleven ook prioriteit, maar om die doelen te bereiken is het juist van belang dat de handelsagenda wordt versterkt.’

Nota Wybren van Haga

Volgens De Boer werken MKB-Nederland en VNO-NCW op het gebied van handelsbevordering goed samen met de overheid, ‘maar er zijn altijd verbeterpunten’. Die stipt Van Haga aan in zijn nota.

Toegang tot exportkrediet voor mkb

Voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland is blij met de aandacht voor het mkb die uit de nota spreekt. ‘Het vereenvoudigen van de toegang voor het mkb tot exportkredietfinanciering is bijvoorbeeld een terechte oproep. Ook het vergroten van de Made in Holland-export is een punt waarvan het mkb kan profiteren.’

Aandacht voor oneerlijke praktijken

Terecht ook, vindt Vonhof, vraagt Van Haga aandacht voor oneerlijke praktijken op de Europese markt van bedrijven die staatssteun krijgen en voor de rol van de overheid als launching customer.

Bron: MKB-Nederland