MKB-Nederland is enthousiast over het plan van de verzekeringssector om meer te willen investeren in de Nederlandse economie in het algemeen en het midden- en kleinbedrijf in het bijzonder.

Omdat het voor het mkb onverkort lastig is om financiering bij de bank te krijgen, is dit een welkom en volwaardig alternatief, zo heeft directeur Leendert-Jan Visser vanmiddag ook benadrukt tijdens de hoorzitting over de kredietmarkt in de Tweede Kamer.

Het Verbond van Verzekeraars maakte gisteren bekend meer te willen investeren in de Nederlandse economie om daarmee de financieringsproblemen van het midden- en kleinbedrijf en de woningmarkt te helpen verlichten. Ook zijn verzekeraars bereid een groter aandeel te nemen in de financiering van infrastructuur. Verzekeraars beheren ruim 400 miljard euro van hun klanten, waarvan zij ruim de helft investeren in Nederland. Ze spreken nu de ambitie uit om dit aandeel te vergroten.

Directeur Leendert-Jan Visser van MKB-Nederland is blij met dit initiatief. “95 Procent van de externe financiering in het midden- en kleinbedrijf komt van de banken. Er zijn alternatieven, maar die zijn nog niet dusdanig dat ondernemers er massaal gebruik van kunnen maken. Het initiatief van de verzekeraars kan wel een goed en volwaardig alternatief zijn.”

Visser heeft tijdens de hoorzitting in de Tweede Kamer vanmiddag de overheid opgeroepen om alternatieve of complementaire financieringskanalen te stimuleren, zodat de afhankelijkheid van bancaire financiering kan worden verkleind.

Nul op rekest

Volgens  de directeur van MKB-Nederland moet worden voorkomen dat het gebrek aan financiering de groeibreker van de economie wordt. “De situatie voor ondernemers is nog niet verbeterd. Ruim de helft van de mkb-bedrijven met een financieringsvraag krijgt nul op rekest bij de bank. Dat heeft deels met de crisis te maken, maar is deels ook een structureel probleem.” Zo zijn de banken ook in betere tijden nooit happig geweest op het verstrekken van zogenaamde kleine kredieten (tot € 250.000), omdat ze hier relatief minder weinig aan verdienen.

Stapeling van regelgeving

Een belangrijke oorzaak van de financieringsproblemen is ook de stapeling aan regelgeving en heffingen op banken. MKB-Nederland is van mening dat het kredietloket van de banken niet onnodig moet worden gehinderd, want ondernemers kunnen niet zonder dit loket. Bancaire financiering wordt nu op een slimme manier ondersteund middels de overheidsgarantieregelingen BMKB en GO. “Blijf dit doen omdat banken een belangrijk loket zijn en blijven”, aldus Visser tijdens de hoorzitting.

Zorgvuldige beoordeling

Hij vindt dat ondernemers die met een “gezonde” financieringsvraag bij de bank komen, ook gefinancierd moeten worden. “Een zorgvuldige beoordeling van iedere ondernemer achten wij van belang. Immers, ook binnen sectoren waar het moeilijk is, zijn ondernemingen die wel kansen hebben.”

Hij zou graag zien dat de banken weer de “sparringpartner” van de ondernemer worden. “De strengere regels voor de banken hebben niet alleen effect op nieuwe kredieten, maar ook op bestaande kredietlijnen. Risico’s worden ingeperkt door risico-opslagen en het beperken van kredietruimte. Ook hier vragen wij de banken om zorgvuldigheid. Kan door uitstel of begeleiding een ondernemer door het dal worden geholpen?”

Klik hier voor het plan van de verzekeringssector om meer te investeren in de Nederlandse economie.

Bron: MKB Nederland