Ondernemers in het mkb komen geregeld in een spagaat tussen de nieuwe privacywet AVG en de invulling die toezichthouder AP daaraan geeft. Zo worden ze onnodig in de uitvoering van hun wettelijke werkgeversverantwoordelijkheden beperkt. Dat blijkt uit een inventarisatie van MKB-Nederland onder haar leden.

De ondernemersorganisatie roept minister Sander Dekker van Justitie en Veiligheid per brief op om de voornaamste knelpunten aan te pakken. Die worden vanmiddag ook door voorzitter Jacco Vonhof en een groot aantal branchevertegenwoordigers ingebracht bij een overleg van MKB-Nederland met de Vaste Commissie voor Justitie & Veiligheid in de Tweede Kamer.

Boete van zes weken

Geen gegevens over fraudeurs met collega’s in andere branches mogen delen, terwijl dat wel binnen de eigen branche mag. Geen alcohol- of drugstesten mogen afnemen waar ‘onder invloed zijn’ voor de gevaarlijkste situaties kan zorgen. Zonder tussenkomst van een bedrijfsarts niet aan een medewerker die zich heeft ziekgemeld mogen vragen wat hij of zij wel of niet kan. Terwijl de werkgever wel verantwoordelijk is voor de re-integratie in de eerste zes weken en een boete van het UWV kan krijgen als hij dat niet goed doet.

En zo zijn er nog veel meer knelpunten waarmee ondernemers worstelen in de praktijk sinds de inwerkingtreding van de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Autoriteit zet ondernemers voet dwars

Bij veel van de knelpunten die MKB-Nederland bij haar achterban heeft opgehaald, is het de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) die ondernemers de voet dwars zet. Werkgevers hebben in hun dagelijks werk te rekening te houden met allerlei maatschappelijke belangen, zoals re-integratie, openbare orde, veiligheid en gezondheid van medewerkers, arbeidsparticipatie, informatie-uitwisseling over buitenlandse werknemers in het kader van de werkvergunning.

In veel gevallen zijn ondernemers bij wet hiervoor verantwoordelijk. Daarvoor moeten zij persoonsgegevens gebruiken, waarvoor de AVG op hoofdlijnen ook de ruimte geeft. De AP echter kleurt deze ruimte steeds vaker zo restrictief in, dat ondernemers in een onmogelijke spagaat terechtkomen en feitelijk moeten kiezen uit twee kwaden: of de sancties van de AP, of die van een van de andere toezichthouders.

Het is gewoon onwerkbaar

“Het is in bepaalde sectoren en situaties gewoon onwerkbaar en ondernemers snappen er niks van”, zegt voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland. “Ondernemers willen bijvoorbeeld graag werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt aannemen en schakelen daarvoor vaak een bemiddelaar in, zoals een uitzendbureau. Het is dan wel aardig om vroegtijdig te weten of je als ondernemer in aanmerking komt voor een loonkostensubsidie. Maar dat mag het UWV van de AP niet doorgeven. Zo mag een bemiddelaar ook niet verwerken welk soort aandoening de persoon in kwestie heeft, terwijl dat nou juist heel relevant is met het oog op de functie die de werkgever hem of haar wil aanbieden. En zo zijn er nog van tal voorbeelden van waar het in de praktijk mis gaat.”

MKB-Nederland roept minister Sander Dekker van Justitie en Veiligheid in een brief op om dit soort knelpunten, waar nodig samen met zijn collega’s van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Financiën snel op te lossen. Dekker heeft eerder, bij de behandeling van de AVG in de Tweede Kamer, toegezegd om ervaringen van stakeholders met deze wet nader te onderzoeken. En eventuele problemen zo mogelijk ook aan te pakken.

Op de agenda

De problemen met de AVG staan deze middag ook op de agenda van het overleg dat MKB-Nederland plus een delegatie vanuit de achterban heeft met de Vaste Commissie van Justitie en Veiligheid in de Tweede Kamer. Los van de AVG wordt daar ook gesproken over andere problemen die ondernemers ervaren op het terrein van justitie en veiligheid: van cybercrime en ondermijning tot de toegang tot het recht.

Bekijk hier alle foto’s van de bijeenkomst.

Bron: MKB-Nederland