Grensoverschrijdend ondernemerschap, financiering, personeel, digitalisering en regeldruk. Het is een kleine greep uit de uitdagingen waar het mkb voor staat én waar ook Europa over gaat. Een sterk ondernemerschap is daarom gebaat bij een sterk Europa. Tijdens de jaarlijkse MKB-dag in Brussel, heeft voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland de EU Ondernemerschapsagenda 2019 gepresenteerd.

Samenwerking is belangrijk

Europa staat in de schijnwerpers. De Brexit vraagt om een verenigde koers tussen de lidstaten en maakt een ieder extra bewust van wat er economisch en maatschappelijk in Europa is opgebouwd. Druk vanuit de VS, China en Rusland laat ook zien dat samenwerking binnen Europa enorm belangrijk is.

Bovendien is 2019 een belangrijk jaar. Europa gaat tussen 23 en 26 mei naar de stembus. In het najaar gaat een nieuwe Europese Commissie aan de slag met een geheel vernieuwde vijfjarenagenda. Daarin mag ruim aandacht voor het mkb-belang niet ontbreken, stelt MKB-Nederland, willen wij ons blijven verzekeren van groei van het ondernemerschap en daarmee van onze welvaart.

Barrières in wet- en regelgeving

Het EU-beleid moet daarom mede worden vormgegeven vanuit het perspectief van kleine bedrijven, vindt de ondernemersorganisatie. Als het bijvoorbeeld gaat om het klimaat en de energietransitie en het halen van de doelen van het Akkoord van Parijs, zijn er nu nog teveel barrières voor mkb-bedrijven in de vorm van wet- en regelgeving om mee te doen, zo staat in de Agenda.

Een ander thema waar aandacht voor wordt gevraagd is digitalisering. Europa moet het beleid zodanig vormgeven dat bedrijven in de voorhoede alle kansen krijgen, en tegelijk een eerlijk speelveld garanderen. Bij het thema innovatie, moet het nieuwe programma Horizon Europa, zo vindt MKB-Nederland, net als de voorganger Horizon 2020 het zeer succesvolle mkb-instrumentarium voortzetten.

MKB-definitie

MKB-Nederland wil ook behoud van de huidige Europese MKB-definitie uit 2003. Deze is namelijk van groot belang voor toegang tot financiering. In het sociale domein zijn regels nog niet genoeg mkb-proof, het Think Small First-principe moet hier ook voorop komen te staan.

Bezoek Brussel

Voor ondernemers is het onmisbaar om in Brussel aanwezig te zijn en goede contacten te hebben. Tijdens het jaarlijkse bezoek van een brede delegatie van mkb-vertegenwoordigers aan Brussel is de Ondernemerschapsagenda gepresenteerd aan de vertegenwoordigers van de Nederlandse Permanente vertegenwoordiging, de OESO, de Europese Commissie, Europarlementariër Jeroen Lenaers (CDA), onze zusterfederatie UNIZO en de Europese mkb-koepel SMEunited.

De volledige agenda is hier terug te vinden.

Bron: MKB-Nederland