Nederland staat er goed voor als innovatieland, maar er is nog altijd veel ruimte voor verbetering. Dat schrijven MKB-Nederland en VNO-NCW woensdag aan de Vaste Commissie voor Economische Zaken en Klimaat. De organisaties hebben daarom een innovatieplan gemaakt met daarin tien concrete aanbevelingen, zodat Nederland ook een sterk innovatieland blijft. Investeren in artifical intelligence, investeren in start- en scale-ups, en de overheid en meer focus op valorisatie zijn een aantal van die punten.

Innovatie

Recente dalingen in ranglijsten van WEF en IMD laten zien dat Nederland niet achterover kan gaan leunen, schrijven de organisaties. Zo wordt er nog altijd te weinig en te versnipperd geïnvesteerd in R&D. Ook vermarkt Nederland kennis nog onvoldoende. De rol van de overheid als launching customer is daarbij onderbelicht. Een ander belangrijk punt is het toekomstbestendig maken van de WBSO. Tot slot dreigt er een afstand tussen innovatieve koplopers en het meer technologie volgend mkb (‘kennisverspreiding’) wat op langere termijn economische groei kan remmen.

Technische mensen

Ook willen de organisaties erop wijzen dat innovatie uiteindelijk valt of staat bij de beschikbaarheid van de juiste (technische) mensen. Aandacht hiervoor is en blijft van cruciaal belang voor onze innovatiekracht, aldus MKB-Nederland en VNO-NCW .

Lees alle tien aanbevelingen in deze brief.

Bron: MKB-Nederland