Het ondernemersvertrouwen in het eerste kwartaal van dit jaar was net iets hoger dan het vertrouwen in het vorige kwartaal. De verwachtingen zijn overwegend positief. Ondernemers zijn optimistischer over de werkgelegenheid. Dat blijkt uit de Conjunctuurenquête Nederland van onder meer MKB-Nederland en VNO-NCW.

Afname detailhandel

In het vierde kwartaal van 2019 was het ondernemersvertrouwen nog sterk gedaald. Die trend is in 2018 ingezet. Het vertrouwen in de bouw is nog steeds het hoogst. Ook de groothandel en de sector informatie en communicatie scoren bovengemiddeld. In de detailhandel nam het vertrouwen flink af, ingegeven door lagere omzetverwachtingen. In de verhuur van en handel in onroerend goed nam het vertrouwen het meest toe.

Meer personeel

Voor het eerst sinds vorig jaar verwachten meer ondernemers dat zij personeel zullen aannemen. Zij zien minder belemmeringen door het tekort aan arbeidskrachten. Het afgelopen anderhalf jaar gaf een kwart van de ondernemers die belemmeringen aan. Nu is dat minder dan 22 procent.

Bron: MKB-Nederland

Gerelateerd nieuws:

De Staat van het MKB: “MKB-vertrouwen weer positiever in eerste kwartaal 2020