De vaart zit er stevig in bij de Nederlandse MKB-bedrijven. De groei van de omzet is opnieuw versneld (7,4% in 2016 tegen 5,1% in 2015). Opvallend is wel dat de winst achterblijft. In 2016 was de winst ruim 20% hoger. In 2015 was dat 30%. De winstcijfers laten voor het derde jaar op rij een stagnatie zien. De afname van de winstgroei komt vooral door de stijgende personeelskosten.

Dit blijkt uit het rapport “Branches in Zicht 2017, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen’ van accountantsvereniging SRA“. Volgens de onderzoekers namen de personeelskosten in 2016 gemiddeld met 6% toe. De toename was bijna twee keer zo sterk als in 2015 en drie keer zo sterk als in 2014.

Schaarste jaagt loonkosten op

“De bezorgdheid over de personeelskosten is dan ook groot bij het MKB”, zo stelt Fou-Khan Tsang, bestuurslid van SRA, in het Financieele Dagblad. Over de oorzaak van de toegenomen personeelskosten zegt hij: “Er is een tekort aan gekwalificeerd personeel. Deze schaarste drijft de loonkosten op.” Eerder dit jaar stelde het CBS al dat de cao-lonen in 2016 het snelst waren gegroeid sinds 2009.

Bouw groeit het snelst

Van alle sectoren groeit de bouw het hardst. De winst nam toe met 81,2%. Dit komt volgens de onderzoekers vooral door de aantrekkende woningmarkt. In de sectoren logistiek en automotive nam de winstgroei het sterkst af, onder meer door druk op prijzen en verdienmodellen.
Regionaal zijn er sterke verschillen te zien. In de zuidelijke provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg kenden MKB-ers met 11,5% de sterkste omzetgroei. Ook de winstcijfers waren het hoogst, met 28,7%. Tegelijkertijd stegen in deze regio ook de personeelskosten het hardst.

Bron: Euler Hermes Knowledge Centre