De verwachte afzet- en werkgelegenheidsgroei van het MKB overtreft die van het grootbedrijf in 2015.

In het MKB wordt een afzetgroei van 2,25 procent verwacht tegenover 2 procent in het grootbedrijf. De werkgelegenheid in het MKB zal met 1 procent toenemen. Dit komt neer op ongeveer 45.000 werkenden. De werkgelegenheidsgroei in het grootbedrijf blijft hierbij achter met een groei van 0,5 procent. Deze groei komt neer op ruim 10.000 werkenden. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het rapport ‘Algemeen beeld van het MKB in 2015’ dat is uitgevoerd door Panteia in opdracht van het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap.

Aantrekkende binnenlandse bestedingen zijn motor achter groei MKB

Nadat de buitenlandse vraag al een tijd lang bijdraagt aan de groei in het MKB, zijn het nu de herstellende binnenlandse bestedingen die als motor van de MKB-groei fungeert. Dit is onder meer te zien aan een bovengemiddelde groei voor primair binnenlands georiënteerde sectoren zoals de bouw (+2,5 procent), informatie en communicatie (+3 procent) en de zakelijke dienstverlening (+3 procent). Zo kan de afzetontwikkeling in de bouw groeien dankzij de stijgende productie van nieuwbouwwoningen. Ook de informatie en communicatie sector heeft potentie tot groei dankzij aantrekkende investeringen in de ICT. De aantrekkende Nederlandse economie leidt eveneens tot meer vraag naar zakelijke diensten. In 2014 was dit al te zien in een sterkere vraag naar diensten van architecten, marketingbureaus en uitzendbureaus. In 2015 zal de vraag naar zakelijke diensten op een breed front toenemen. De groothandel zal in 2015 met een afzetgroei van 3,25 procent de sterkste groei laten zien.

Meer consumentvertrouwen stimuleert afzet

Het vertrouwen van consumenten neemt toe. Mede dankzij een zeer lage inflatie, kan de koopkracht in 2015 toenemen. Dit vertaalt zich onder meer in een toename van de bestedingen in de horeca (1,5 procent) en de detailhandel (1 procent). In de horeca zullen de hotelbranche en restaurants groeien. Veranderende consumentenvoorkeuren maken dat cafés minder in trek zijn. Daarnaast leiden de veranderende consumentenvoorkeuren ertoe dat de detailhandelsbranche sterk in beweging is. Het MKB in de detailhandel mag zich in 2015 verheugen op groei. Vooral de verkopen via internet zullen sterk groeien, maar ook de doe-het-zelfzaken kunnen zich verheugen op een toenemende vraag. Dit komt vooral door de herstellende huizenmarkt, waardoor de bestedingen toenemen die aan verhuizingen gerelateerd zijn.

Werkgelegenheid neemt in MKB sterker toe dan in het grootbedrijf

De werkgelegenheid in het MKB neemt in 2015 met 1 procent sterker toe dan in het grootbedrijf, waar de werkgelegenheid met 0,5 procent toeneemt. De hogere werkgelegenheidsgroei in het MKB komt niet alleen door de iets hogere afzetgroei, maar komt ook doordat het grootbedrijf een aanzienlijk groter aandeel heeft in hoogproductieve arbeid zoals onder andere in de industrie het geval is. Ook een relatief sterke groei van het aantal zelfstandigen (1,5 procent) draagt bij aan de hogere werkgelegenheidsgroei in het MKB.

Download hier het rapport Algemeen beeld van het MKB in 2015

Bron: www.ondernemerschap.nl