Uit onderzoek blijkt dat het MKB meer dan 1,1 miljard euro per jaar onnodig weggooit. Dit bedrag is voornamelijk te wijten aan facturen die te laat of helemaal niet betaald worden. Dit leidt uiteindelijk tot afschrijvingen aan niet inbare bedragen met een totale waarde van meer dan € 1,1 miljard. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Clearlybusiness in samenwerking met ABN AMRO.

Bijna 60% van de ondernemingen heeft te maken met klanten die niet of te laat betalen. Voor bedrijven met een omzet boven de € 500.000 is dit zelfs 74%. Elke dag heeft een Nederlands MKB-bedrijf gemiddeld bijna € 4.000,- open staan bij hun klanten. Dat is in totaal meer dan € 2,6 miljard per dag aan openstaande facturen. Bij 40% van de bedrijven is het bedrag aan openstaande facturen het afgelopen jaar toegenomen. Het bedrag aan afschrijvingen is bij bijna een kwart van de bedrijven het laatste jaar toegenomen.

Provinciale verschillen
Uit het onderzoek blijkt tevens dat er onderlinge verschillen in afschrijvingen tussen de provincies zijn. Zo wordt in de provincie Flevoland in verhouding 20% meer ‘weggegooid' dan in de provincie Gelderland. In totaal wordt in Nederland € 1.103.436.400 per jaar afgeschreven aan niet inbare bedragen. Per bedrijf is dat een bedrag van gemiddeld € 1.672,-.

Tijd = geld?
80% van de bedrijven denkt dat de betalingstijd het komende jaar niet beter zal worden.
Bij zo'n 50% is het probleem het afgelopen jaar zelfs toegenomen. Bedrijven geven aan dat ze zelf te weinig actie ondernemen om hun facturen betaald te krijgen. Er wordt weinig tijd besteed aan het najagen van achterstallige betalingen, vooral bij kleinere ondernemingen. Zij hebben hier vaak niemand speciaal voor in dienst. Van de ondervraagde ondernemingen, geeft 59% aan dat zij het afhandelen van late betalen zien als verspilling van tijd en middelen. Wilfred Kik, Marketing Directeur Bedrijven bij ABN AMRO: "Het zijn nog steeds uitdagende tijden voor ondernemers en bedrijven. De hoge kosten als gevolg van late betalingen, die uit het onderzoek naar voren komen, zijn dan ook zeer zorgwekkend te noemen. Evenals het feit dat er op korte termijn geen verbetering lijkt te komen."

Waardige debiteuren
Uit het onderzoek komt ook naar voren dat meer dan de helft van de bedrijven de kredietwaardigheid van nieuwe en bestaande klanten niet controleert. Bovendien wordt door deze groep ondernemingen geen check gedaan op de financiële stabiliteit van leveranciers. Het risico van niet of te laat betalen óf het niet leveren van producten of diensten wordt daarmee onnodig vergroot. Wilfred Kik: "Juist de bedrijven die hun debiteurenbeheer serieus nemen doen het beter in tijden van crisis. Het checken en monitoren van debiteuren is een krachtig middel voor MKB'ers; het helpt hen te bepalen met wie ze wel of geen zaken moeten doen.

Het moet daarom voor ondernemers betaalbaar en makkelijk zijn om dit te doen.
Wij zien sinds de lancering van onze credit management tool DebiteurenZeker begin dit jaar een enorme stijging in het gebruik hiervan. Dit laat zien dat MKB'ers beter op hun geld willen letten maar wel op een toegankelijke, simpele en niet dure wijze. Anders dus dan de traditionele credit management tools. Late betalingen worden zo met DebiteurenZeker voorkomen en het bedrag aan onnodige afschrijving wordt verlaagd."

Bron: eufin.nl