Banken moeten het midden- en kleinbedrijf (mkb) naast hun rol als kredietverstrekker meer gaan adviseren over de verschillende mogelijkheden van financiering en ondernemerschap. Mkb-ondernemers hebben behoefte aan laagdrempelige informatie over passende financiering.

Dat zijn de belangrijke uitkomsten van een onderzoek dat TNS NIPO heeft uitgevoerd onder mkb’ers, in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). De resultaten werden onlangs gepresenteerd tijdens de top voor de financiering van het mkb in Den Haag.

‘Banken willen graag aan die wensen tegemoet komen. Dat zijn precies de redenen voor de mkb-top vandaag en de lancering van de Nationale Financieringswijzer; een wegwijzer voor ondernemers naar publieke en private financieringsmogelijkheden. Deze initiatieven heeft de NVB van harte genomen, samen met MKB Nederland, VNO-NCW en het ministerie van Economische Zaken,’ zegt NVB-voorzitter Chris Buijink.

71% van de ondernemers vindt dat de bank naast haar rol als kredietverstrekker ook moet adviseren over financieringsvormen en ondernemerschap. 61% heeft behoefte aan laagdrempelige informatie die hen op weg helpt naar passende financiering.

Leasing (90%) en crowdfunding (83%) zijn naast bancaire financiering (74%) en bij voorbeeld leverancierskrediet (70%) bekende vormen van financiering bij ondernemers. 31% van de ondernemers kijkt wel eens naar andere financieringsvormen dan een bank. 42% heeft geen goede toegang tot alternatieve vormen van financiering, zo blijkt uit het onderzoek van TNS NIPO.

31% van de ondernemers verwacht dat financiering in de toekomst makkelijker verkrijgbaar wordt. Onder ICT-ondernemers ligt dat percentage op 56.

Bedrijven vinden dat financiering, ook bij banken, moeilijk te verkrijgen is en verwachten in de toekomst geen hogere mate van toegankelijkheid. De mate van toegankelijkheid voor verschillende vormen van financiering lopen uiteen. Op een schaal van 1-5 scoren banken daarbij gemiddeld (2,9). ‘Uit het onderzoek komt naar voren dat MKB’ers graag zien dat banken in een eerder stadium open voor hen open staan. Dat nemen wij ter harte,’ aldus Chris Buijink. ‘Banken willen graag dé kennis- en vertrouwenspartner zijn van de ondernemer.’

58% van de ondernemers vindt dat het mkb op dit moment teveel afhankelijk is van bankfinanciering. Buijink: ‘Dat komt overeen met eerdere analyses van onder andere De Nederlandsche Bank dat een tekort aan eigen vermogen bij mkb-bedrijven de afgelopen jaren een belangrijk knelpunt was. Een banklening is daarvoor geen oplossing; wel bij voorbeeld een externe investeerder.’ 37% van de ondernemers zegt het eigen vermogen te willen versterken. Het is belangrijk het aanbod van financieringen verder te verbreden en te verdiepen.

Goed nieuws is dat uit het onderzoek blijkt dat 73% van de ondervraagde ondernemers zegt dat financiering op dit moment geen probleem vormt. ‘Dat neemt niet weg dat we onze dienstverlening moeten blijven vernieuwen en de onderlinge samenwerking tussen alle betrokken partijen bij de financiering van het mkb moeten bevorderen om zo perspectief te bieden voor groei van het mkb en daarmee van onze economie,’ aldus Chris Buijink.

Bron: NVB