Bijna 80 procent van de ondernemers heeft wel eens te maken gehad met een juridisch conflict. Met name arbeidsconflicten komen veel voor. Ondernemers uit het MKB liggen echter het meest wakker van klanten die niet betalen. Dit blijkt uit onderzoek van De Raadgevers Bedrijfsjuristen, uitgevoerd door TNS NIPO onder 525 MKB ondernemers.

Kopzorgen door wanbetalers
Conflicten over betalingen zorgen bij de meeste ondernemers voor de grootste kopzorgen (45%), gevolgd door arbeidsconflicten (40%). In 2009 heeft meer dan de helft van de ondernemers onenigheid gehad over betalingen. Dit jaar lijkt dat niet veel beter.
Maar liefst 48 procent verwacht het komende jaar in een geschil met wanbetalers terecht te komen. "Ondank dat het economische dieptepunt alweer achter ons ligt, zijn veel MKB-ondernemers nog steeds pessimistisch over hun debiteurenstand," aldus Rémon Brand, senior jurist bij De Raadgevers. Vooral MKB-bedrijven met meer dan vier werknemers hebben slechte ervaringen met niet-betalende klanten. Ondernemers van MKB-bedrijven met maximaal vier werknemers geven aan juist minder last te hebben van wanbetalers.

Met welke juridische conflicten hebben MKB-ondernemers het meest te maken?

1. Arbeidsconflicten (40%)
2. Conflict over betalingen (39%)
3. Conflict over aansprakelijkheid (15%)
4. Conflict met zakenpartner (14%)
5. Conflict over intellectueel eigendom (3%)

Welke juridische conflicten houden ondernemers het meest uit hun slaap?

1. Conflict met wanbetalers (45%)
2. Arbeidsconflicten (40%)
3. Schade door anderen aan mij (27%)
4. Bestuurders aansprakelijkheid (20%)
5. Conflict met zakenpartner (19%)

Ondernemer spreekt andere taal
Hoewel bijna 30 procent van de MKB-bedrijven het komende jaar een juridisch conflict verwacht, schakelt de helft van de ondernemers pas een juridisch adviseur in als het vijf voor twaalf is, namelijk bij rechtszaken. Dit komt mede doordat ondernemers een overwegend negatief beeld lijken te hebben van juridische dienstverleners.

Zo vindt driekwart van de ondernemers juridisch adviseurs te duur en heeft nog geen 40 procent vertrouwen in de juridische adviseurs. Vooral het kleinbedrijf heeft weinig vertrouwen in juridische dienstverleners. Belangrijke reden is dat ondernemers de juridische sector ondoorzichtig vinden (61%) en het moeilijk achten om te beoordelen of juristen hun werk goed doen (51%).

"Uit het onderzoek blijkt dat bijna 40 procent van de ondernemers de taal die juridisch adviseurs spreken niet snapt," zegt Brand. "Veel ondernemers schrikken van jargon en ingewikkelde procedures en stellen daardoor samenwerking met een juridisch adviseur uit. Dat is zonde en onnodig omdat juist door middel van preventieve maatregelen, vaak kostbare en tijdrovende juridische conflicten kunnen worden vermeden."

Nog geen derde van de ondernemers heeft al zijn juridische contracten laten checken en 36 procent denkt dat hij prima zelf een contract kan opstellen. "Dat brengt risico's met zich mee. Vooral omdat slechts 38 procent van de ondernemers wijzigingen in wet- en regelgeving bijhoudt," stelt Brand.

Meer vraag naar digitale jurist
Het internet is een open bron van informatie, maar slechts één op de vier ondernemers haalt juridische informatie van het net. Een kwart van de ondernemers vindt dat juridische dienstverleners hun diensten meer online moeten gaan aanbieden. Zo'n 26 procent zou bijvoorbeeld graag gebruik maken van een online rechtbank. Op het internet valt dus nog veel te halen. Brand bevestigt dit: "Ondernemers gaan steeds vaker zelf op zoek naar informatie. Het is daarom essentieel dat de juridische dienstverlening zich meer online gaat profileren. Dat verlaagt hopelijk ook de drempel voor ondernemers zodat juridische dienstverleners meer kunnen adviseren over preventieve maatregelen."

Mannen maken meer gebruik van eigen netwerk
Als ondernemers een juridisch adviseur nodig hebben, wordt die vooral in het persoonlijk en zakelijk netwerk gevonden. Met name mannelijke ondernemers maken hier gebruik van. Vrouwelijke ondernemers zoeken eerder contact met de branchevereniging.

Het is opvallend dat slechts bij 16% van de ondernemers de kosten leidend zijn bij de selectie van een juridisch adviseur. De kosten zijn dus meestal niet doorslaggevend.
Dat is opmerkelijk aangezien ruim driekwart juist aangeeft dat zij juridische dienstverleners te duur vindt. Volgens Brand heeft het gebrek aan vertrouwen te maken met onverwachte hoge kosten die achteraf in rekening worden gebracht. "Het is daarom voor veel ondernemers belangrijk om vooraf een goede kostenindicatie te geven" aldus Brand.

Bron: APS