Het beslag- en executierecht wordt gemoderniseerd. Op 2 juni heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel hiervoor aangenomen. Al in een vroeg stadium schreef KBvG mee aan het wetsvoorstel.

Gereedschapskist

Het beslag- en executierecht (vastgelegd in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) is eigenlijk de gereedschapskist van de gerechtsdeurwaarder. Het recht regelt voor een belangrijk deel wat gerechtsdeurwaarders kunnen en mogen als het gaat om het leggen van beslag op inkomen, bankrekening of roerende zaken.
Doel van de wetswijziging is om het beslag- en executierecht effectiever te maken en om te voorkomen dat een schuldenaar door het beslag niet meer in zijn bestaansminimum kan voorzien.

De vernieuwde wet bevat aanpassingen waar de KBvG zich eerder sterk voor heeft gemaakt. Een greep uit de oplossingen:

Beslagvrij bedrag bij een bankrekening

De KBvG drong er al langer op aan dat schuldenaren in hun levensonderhoud moeten kunnen voorzien, ook als er beslag op de bankrekening ligt. Het instellen van een beslagvrij bedrag op een bankrekening, vergelijkbaar met de beslagvrije voet bij beslag op inkomen, gaat hiervoor zorgen. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de leefsituatie van een schuldenaar en geldt per bankrekening. De wet verplicht schuldenaren en banken om de gerechtsdeurwaarder informatie te geven over de bankrelatie.

Update van beslagverbod

In de wet krijgt ook het beslagverbod een update. De lijst met roerende zaken waar gerechtsdeurwaarder geen beslag op mogen leggen, stamde uit 1838. Naast eten en drinken, kleding of beddengoed horen daar tegenwoordig ook de koelkast of een computer bij. In de wetswijziging zijn nu álle zaken opgenomen die onder de inboedel van een woning vallen.

Digitaal beslag: motorrijtuigen en executieverkoop

Gerechtsdeurwaarders kunnen straks ook digitaal beslag op motorrijtuigen leggen, zonder dat ze die fysiek gezien hebben. Dat kunnen ze doen via het systeem van het RDW. Dat voorkomt onnodig speurwerk. Het kenteken is bovendien meteen geblokkeerd en daardoor niet meer over te dragen.
Ook executieverkopen van roerende goederen kunnen voortaan digitaal gebeuren via bijvoorbeeld een internetveiling.

Wensen: uitbreiden informatiebevoegdheid

Hoewel de KBvG tevreden is met de wetswijziging heeft zij nog wel een aantal wensen. Ze ziet graag dat gerechtsdeurwaarders een uitgebreidere informatiebevoegdheid krijgen. Vice-voorzitter van de KBvG, mr. Sjef van der Putten: “Hoe meer informatie de deurwaarder heeft, hoe effectiever de vordering uitgevoerd kan worden. De deurwaarder heeft nu bijvoorbeeld geen inzicht in banksaldi en moet maar afwachten of er saldo op de rekening staat. Wanneer je precies weet waar iemand vermogen heeft, kun je effectiever beslag leggen.”

Bron: KBG